Färre emissioner – sundare värderingar

startup

Tillväxtpotentialen kan vara stor i ett ungt företag, men också riskerna. Av 42 uppstartsföretag som sökte gräsrotsfinansiering 2012–2014 går bara 10 med vinst. Det visar en färsk undersökning.

Nya digitala plattformar och ändrad lagstiftning har gjort det lättare för unga icke-börsnoterade tillväxtföretag att ordna offentliga aktieemissioner riktade till allmänheten. För företagen kan det här vara ett bra sätt att skaffa finansiering, samtidigt som det ger placerarna fler alternativ.

Sedan 2012 har totalt 227 lyckade aktieemissioner av det här slaget ordnats via de fem dominerande plattformarna för så kallad gräsrotsfinansiering som är verksamma i Finland. I emissionerna har sammanlagt 247 miljoner euro tagits in. Det här framgår av en rapport som analysföretaget Repo Media publicerade tidigare i år. De fem plattformarna i rapporten är Springvest, Invesdor, Innovestor, Privanet Around och FundedByMe.

Repo Medias grundare Elias Repo är dock inte så förtjust i begreppet gräsrotsfinansiering, eftersom det enligt honom för tankarna till penninginsamling eller sponsring. I rapporten talas därför om offentliga emissioner riktade till allmänheten. Verksamheten har under årens lopp blivit allt mer professionell och det handlar uttryckligen om att placerarna går in som aktieägare i bolagen.

Patrik Harald text

Läs hela artikeln i papperstidningen.