”Får jag träffa doktor Watson?”

Smartare vård genom data? IBM:s förhoppning är att Watson kan hjälpa läkare att utveckla, observera och finjustera behandlingsplaner, matcha patienter med kliniska prövningar och känna igen biverkningar som kan uppstå under vården. Foto: Thomas Shea/Feature Photo Service for IBM

Watson, IBM:s massiva AI-kluster, hårdsatsar på marknadsföring inom cancervård. Hittills handlar det mest om ett imagetrick, löftena hos den kognitiva IT-assistenten har nämligen långt ifrån infriats.

Artificiell intelligens väntas bli teknik­jättarnas nästa tillväxtverksamhet. IBM satsar stort på Watson, ett språkigenkännande system av superdatorer som slog mästarna i TV-frågesporten Jeopardy 2011. Watson ska underlätta diagnosen av cancer, föreslå behandlingsalternativ och demokratisera tillgången till de allra senaste forskarrönen. Men liksom andra AI-applikationer lever Watson ännu inte upp till högt ställda förväntningar.

”Big Blue”, som IBM lekfullt kallas inom branschen, säljer nu Watsons service till sjukhus världen över. Men kundernas reaktioner är mycket blandade. Några sjukhus har avbrutit samarbetet, andra ser det som åtminstone en början på något mycket lovande. I sin marknadsföring sade IBM att Watson skulle ”revolutionera” cancerbehandling. Den medicinska nyhetssajten Stat News (som verkar under den ansedda dagstidningen Boston Globes paraply) rapporterade dock i september efter en omfattande serie intervjuer med läkare och beslutsfattare vid sjukhus världen över att projektet är långt ifrån att uppfylla det löftet.

Virtuell påläggskalv. Efter segern i Jeopardy började IBM kommersialisera användningen av Watson för flera branscher. Företaget fokuserade tidigt på vårdsektorn, som IBM tror kan växa till en marknad på 200 miljarder dollar under de närmaste åren. Den enda bransch man identifierat som potentiellt större är finanssektorn, värd kanske 300 miljarder dollar. För att nå sitt mål har IBM investerat kring fyra miljarder dollar för att köpa en rad företag med tillgång till medicinska uppgifter från patientjournaler till röntgen och MRI-bilder till sjukvårdsräkningar.

Framgången hos dessa satsningar kan avgöra IBM:s framtid. Intäkterna från företagets traditionella datorförsäljning faller medan nya verksamheter som Watson, data­behandling i molnet och dataanalys växer.

IBM specificerar inte resultaten för Watson i sina finansrapporter. Men analytiker vid schweiziska UBS har beräknat att intäkterna kan ha uppgått till 500 miljoner dollar och kan tänkas växa till 6 miljarder år 2020, för att explodera till 17 miljarder två år senare. En del analytiker jämför nuläget för artificiell intelligens i stort med internets position i mitten av 1990-talet. Marknaden för AI-relaterad hårdvara, program och tjänster väntas enligt marknadsundersökningsföretaget IDC öka från 8 miljarder dollar 2016 till 47 miljarder år 2020.

Cancersjukhus som coach. Artificiell intelligens är ännu inte mogen, den måste dagligen matas med massiva mängder data. Watson for Oncology har varit under utveckling i sex år och IBM har sålt tjänsten till sjukhus i tre år.

Företaget medger att projektet ännu är i ett tidigt skede, men hävdar att det genomgår en snabb förbättring. Mot slutet av året ska det kunna ge specifika behandlingsrekommendationer för 12 cancertyper som svarar för 80 procent av världens cancerfall.

Watsons styrka är dess förmåga att absorbera stora datamängder från kliniska studier till individuella doktorers noteringar. IBM har ingått ett formellt samarbete med väl­renommerade cancerspecialister vid Memorial Sloan Kettering-sjukhuset i New York, som årligen behandlar 130 000 cancerpatienter. Sjukhusets specialister förser kontinuerligt Watson med nytt material. I såväl IBM:s som Memorial Sloan Ketterings PR-material beskrivs sjukhuset som super­datorns ”tränare”.

Också laboratorieföretaget Quest Diagnostics har ingått ett samarbete med IBM för att förse Watson med genetisk data. Watson for Genomics föds månatligen med omkring 10 000 vetenskapliga artiklar och 100 kliniska studier. Med Memorial Sloan Ketterings databas av 3 000 varianter av 418 cancer­relaterade gener för 40 skilda tumörer hoppas forskare att identifiera effekterna av specifika mutationer och därmed förbättra den individuella behandlingen.

Leif Bergström  text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!