Exportregion mot alla odds

I kustlandskapet Österbotten finns exceptionellt många exporterande företag. Här omsätter industrin 38 000 euro per invånare, vilket är mest av alla landskap i Finland. 

Mot alla odds har flera företag på de österbottniska vidderna utvecklats till världsledande inom sina nischer och exporterar för hundratals miljoner euro varje år. Som belöning erbjuder staten halverade flygförbindelser, sämre vägar och mera byråkrati.

Bakom de österbottniska företagens framgångar ligger genuin entreprenörskap och attityd. Ofta ligger de i spetsen i världen gällande ny teknik både i produktionen och i själva produkterna. Här gäspar man åt industriellt internet och fjärrdiagnostik som varit vardag i många år redan.

Ett exempel på österbottnisk teknologi är Solvings luftkuddebaserade, precisionsmanövrerbara plattform som används vid monteringen av vingarna till jätteflygplanet Airbus 380.

Exporten går i många fall långt utöver närområdet. Sydkorea, Japan, Australien, Latinamerika och USA är några av de växande marknaderna. Forum besökte fem framåtsträvande företag i regionen och passade så här inför riksdagsvalet på att fråga vad de önskar sig av politikerna. I separata
artiklar presenteras företagen närmare i ett senare skede.

På ytan är det lugnt i de fem österbottniska företag jag besökte, alltså KWH Mirka,  Solving och El-ho i Österbotten, samt Finn-Power i Kauhava och Kewatec i Karleby. Men när diskussionen tangerar den finska näringslivs- och infrastrukturpolitiken står det snabbt klart att man ser kritiskt på hur staten ser till företagens verksamhetsbetingelser. Fram för allt kritiseras  den försämrade infrastrukturen och den ökade byråkratin som avsevärt försvårar verksamheten  i mindre företag.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Bo Ingves text