En storföretagsledare mot strömmen…..

Förre Scaniachefen Leif Östling, styrelseledamot i Volkswagen Truck and Bus (där både Scania och konkurrenten MAN finns, de konkurrerar faktiskt på marknaden), han brukar betraktas som en av de mest framgångsrika svenska storföretagsledarna under de senaste decennierna.

Östling är intervjuad i veckans DI Weekend, där han visar sig skeptisk till stora fusioner:

”Fusioner är styrda av investmentbanker, som vill tjäna pengar, och egon, som vill bygga imperier. De affärsmässiga synergieffekterna är väldigt stora på pappret men finns sällan i verkligheten.”

Det kan tolkas som kritik mot hans långvariga arbetsgivare Wallenbergarna som fusionerat Stora Kopparberg med Enso, Astra med Zeneca, Asea med Brown Boveri och många, många fler.

Om Östlings aktieportfölj ”som han plockar ihop själv” och som sett värdet fördubblas på en tioårsperiod:

”Självklart. Jag litar inte på sådana där rådgivare i banker och annat.”

En från industrifolk allt oftare förekommande tro på en framtida explosiv digitalisering:

”Om bara fem år beräknas världens behov av datorkapacitet vara 50 gånger så stort som idag. Det motsvarar 2 100 fotbollsplaner med servrar ! Hur ska man bygga dem, hur klara elförsörjningen och kan man packa ihop informationen på ett smartare sätt ?”