Egen nyhetsbyrå visar vägen för Zambias unga

Redaktionen sitter vid stort mötesbord. Banderoll i bakgrunden "Children and Media: Championing Best Practice"..

Trots att en majoritet av landets befolkning ännu inte fyllt 20, så lyser barns och ungas perspektiv alltsomoftast med sin frånvaro när frågor som faktiskt berör dem – utbildning, hälsa, droger, sex – tas upp till debatt. 

Egentligen borde det vara självklart att den största folkgruppen också hörs mest. Här skiljer sig inte Zambia från andra länder.

”Vi får synas, men vi ska helst inte säga vad vi tycker”, säger 18-årige Musowe Like, en i redaktionen för Children’s News Agency – en nyhetsbyrå som, precis som det låter, helt ägnar sig åt frågor som rör barn och unga.

Redaktionen samlas en gång i veckan i en enkel lokal som tillhandahålls av lokal biståndsorganisation. Vid mötet bestäms vilka artiklar som ska göras, vem som ska göra dem och vilken vinkel som är mest lämplig.

Tidningspärm. På pärmen en man med keps som håller i en regissörsklaff.

The Junior Reporter är nyhetsbyråns egen tidning.

När Forum är på besök diskuteras special­nummer om barnäktenskap och ökad narkotika­användning bland unga. Två ämnen som tyvärr är ständigt återkommande. Trots att det är olagligt och rent av straffbart för föräldrarna så är det inte ovanligt att barn gifts bort redan i 12–13-årsåldern.

Children’s News Agency grundades 2009 och alla som vill är välkomna att medverka. Folk kommer och går och just den här dagen är det ett tiotal redaktionsmedlemmar som är plats. En fläkt surrar behagligt i taket och erbjuder en välkommen respit från den tryckande hettan utanför.

”Vi borde också göra något på klimatförändringarna, det är ju vi och våra barn som kommer att få betala priset för koldioxidutsläppen”, säger 15-åriga Yande Banda och får strax medhåll.

”Har ni sett vad som hänt med Zambezifloden, Victoriafallen är bara en tunn stråle”, kontrar någon.

Jon Thunqvist text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen.