Digitaliseringen gör det svårt att förutspå framtiden för detaljhandeln

Näthandeln driver osäkerhet. Antalet sällanköpsbutiker väntas minska betydligt medan utländska aktörer kapar marknadsandelar i Sverige. Bild: Mostphotos

Den svenska detaljhandeln famlar i sina försök att få grepp om framtida utvecklingstrender.  Samtidigt är storlek och marknadsdominans oövervinnerliga framgångsrecept inom näthandeln.

Digitaliseringens snabba intåg i detaljhandeln har skapat stor osäkerhet hos prognos­makarna som försökt bedöma framtiden år 2025. Exempelvis beräknas antalet anställda i svenska butiker minska med 19 000 de kommande dryga sju åren, men en tuffare bedömning hamnar på hela 41 000 färre jobb från dagens nivå cirka 240 000 arbetstillfällen i detalj­handeln.

I en turbulent värld som samtidigt präglas av ganska så tvärsäkra prognoser ned till decimal­nivå är det dock välgörande att en ambitiös framtidsbedömning från branschorganisationen Svensk Handel visar upp osäkerheten i betydande intervall både för dagligvaror och för sällanköp.

Antalet sällanköpsbutiker väntas minska med mellan 6 000 och 11 000. Utländska aktörer kan komma att ta mellan 8 och 17 procent av den totala sällanköpshandeln.  Svenska aktörer beräknas ta mellan 23 och 29 procent. Det totala antalet butiker beräknas nu uppgå till cirka 58 000 i Sverige.

Paradox. I M. C. Eschers litografi Relativitet (1953) är gravitationen samt känslan för upp och ner satta ur spel. Likaså måste handeln orientera sig in i framtiden trots en allt kortare horisont.

Svarte Petter. Ett hårdare affärsklimat pressar naturligtvis handelns marginaler nedåt men också kostnaderna. E-handeln för med sig att varupriserna i allt högre grad bestäms av något slags ”världsmarknadspris”. Sam­tidigt sätts de stora kostnaderna för butikslokaler och löner lokalt i Sverige med relativt hög lönenivå.

Det väntas bli allt svårare för handeln att kraftigt avvika med priser som de stora globala jättarna håller i e-handeln, särskilt vad gäller sällanköpen. De geografiska barriärerna som skyddat butiker, i synnerhet på mindre orter, försvinner allt mer.

Först ut har bokbranschen varit med nedläggning på många småorter. Två grupper dominerar nu starkt: Akademibokhandeln som köpt kedjorna Bokia och Bokus, samt Bonniers som tagit över Adlibris och Pocket­shop. Både antalet butiker och anställda har minskat kraftigt.

Därefter har koncentrationen nått elektronikbranschen med bland annat norska Elgiganten (i Finland verksam under varumärket Gigantti) samt Siba/Netonnet som tagit över mindre aktörer. Onoff försvann 2011 i både Finland och Sverige via konkurs. Expert Sverige gick samma öde till mötes året därpå. Norskägda Expert fortsätter dock i Finland, främst under varumärket Power.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!