Det gäller att skapa rätt blandning

Forum-parm
Kristinestadsbördiga Camilla Wikström har några extra spännande månader framför sig. Hon har lett Metsä Fibres nuvarande massafabrik i Äänekoski sedan 2009. Fabriken ska enligt planerna ersättas med en ny och massivt större bioproduktfabrik 2017.

Den nya jätten beräknas kosta 1,1 miljarder euro och den ska producera 2,5 gånger mera massa än den nuvarande fabriken, det vill säga 1,3 miljoner ton långfibrig och kortfibrig massa per år. Det motsvarar en råvarumängd om 250 långtradare och två tåg varje dag, året om.

”Det slutliga beslutet tas först på våren. Innan dess måste vi få miljötillstånd, ordna finansieringen, klarställa den tekniska planeringen – och därtill bör den globala ekonomiska situationen vara god”, säger Wikström.

Camilla Wikström är van vid kemikalier, men hanterar enbart människor på jobbet.

Camilla Wikström är van vid kemikalier, men hanterar enbart människor på jobbet.

Inte fabriksbakgrund. Så här i fabrikssammanhang är Camilla Wikström en lite udda fågel. Hon har inte gått den traditionella vägen och stigit i graderna via produktionen, utan istället kommit från kundgränssnittet.

Till utbildningen är hon lämpligt nog kemist från Åbo Akademi, där hon studerade trä- och papperskemi under professor emeritus Bjarne Holmbom. Om namnet slår an en minnessträng, är det kanske för att han bland annat varit med om att ur trä utveckla xylitol och livsmedelstillsatsen sitostanol, som är den aktiva delen i de kolesterolnedsättande Benecolprodukterna.

Efter studierna flyttade Camilla Wikström 1995 till norra Sverige med sin man Björn, som hade studerat vid samma institution i Åbo. Där var hon under de första åren försäljningsansvarig för kemikalieleverantören Hercules, som i dag hör till kemikaliejätten Ashland.

”Mitt område var kemikalier till pappers- och massaindustrin. Som en biprodukt lärde jag mig mycket om hur pappers- och massafabriker fungerar i praktiken.”

Efter några år avancerade hon till teknisk specialist på företaget, med ansvar för hela Skandinavien.

”Jag lärde mig ännu noggrannare känna pappers- och massabruken i regionen, och framför allt storkundernas krav på service och specialanpassade lösningar.”

Läs hela texten i pappersversionen av tidningen som utkommer den 27 november, eller på pekplatta!

Bo Ingves, text
Karl Vilhjálmsson, foto