Denna flygning är rökfri

Högtflygande bioekonomi. Det fossila flygbränslet ska gradvis ersättas av biobränslen.

Flygindustrin står för två till tre procent av de mänskliga växthusgasutsläppen och hittills har få alternativa bränslen dykt upp på radarn. Nu tänder tobaksplantan solaris hopp om ett grönt tillskott.

Rökning är skadligt, men tobaksplantor kan faktiskt göra nytta. I Limpopo-regionen i Sydafrika finns en stark tradition av att odla tobak. När efterfrågan på rökverk minskat har man i stället börjat odla den besläktade tobaksplantan solaris för annat ändamål, nämligen flygbränsle.

”Vi pressar ut den vegetabiliska oljan ur frökärnan och raffinerar den till flygbränsle med hjälp av HEFA-teknologi (Hydro-processed Esters and Fatty Acids). Vilken vegetabilisk olja som helst kan användas, men den nikotinfria solarisplantan lämpar sig väl för biobränsleproduktion eftersom den har små blad och stora frökärnor”, säger Merel Laroy på Sky NRG, global marknadsledare på förnybara flygbränslen.

Hydrerade estrar och fettsyror är en av de fem huvudsakliga metoderna som används för att framställa biobaserat flygbränsle. Processen ger diesel, som kan vidareförädlas till flygbränsle. HEFA-bränsle blandas ut till hälften med traditionellt fossilt flygbränsle och har visat sig ha en mycket hög prestanda. Det uppfyller kraven på hög energitäthet och klarar temperaturväxlingarna. När man jämför koldioxidutsläppen med fossila flygbränslen under hela livscykeln ger solarisbränslet en 75-procentig utsläppsminskning.

Inte mot matproduktion. Under 2016 kommer Sky NRG, tillsammans med sina kompanjoner Boeing och South African Airways, att testa det solarisbaserade biobränslet på linjen Kapstaden–Johannesburg. Senast år 2023 ska andelen biobränsle som tankas i South African Airways plan ha uppnått hälften, enligt flygbolagets egen målsättning.

Eftersom solaris ersätter tidigare tobaksodlingar konkurrerar bränsleproduktionen inte med livsmedelsproduktion. Plantan kan skördas tre gånger per år och ger två-tre ton råolja per hektar. Nu odlas solaris på 50 hektar i landets nordöstra delar, men den kan också höra till de grödor som skiftas på 70 000 hektar av landets bomullsodlingar.

”Programmet för biobränsle kommer att få en stor positiv inverkan för hela landet. Det ger tusentals nya jobb, främst på landsbygden, nya kunskaper och teknologi, stabil tillgång på energi och makroekonomiska fördelar. Och en massiv minskning av koldioxidutsläpp”, säger Ian Cruickshank, miljöspecialist på SAA.

Gammal frityrolja i tanken. SAA är ingalunda ensamt om att utveckla flygbränsle av förnybara material. Alla de stora eller seriösa har egna program, vissa mer ambitiösa än andra. Sedan 2011, när biobränsle godkändes för passagerartrafik, har det funnits i tanken på uppemot två tusen reguljärflygningar. Dit hör bland annat Finnairs flygning till Amsterdam i juli 2011 med en Airbus A319, tankad till hälften med biobränsle tillverkat av begagnad frityrolja och till hälften traditionellt jetbränsle. Finländsk industri borde ha goda förutsättningar att ta upp kampen om biobränsle för flygtrafiken med tanke på landets satsningar på biobränsleanläggningar de senaste åren, och på att Neste faktiskt är störst i världen inom området.

Det svåra är att hitta en kostnadseffektiv produktion och tillförlitlig råvarutillgång.

Vanliga råvaror för HEFA-processen är frityrolja, skogsrester, alger, filtrerat avfall från reningsverk och extrakt från växterna camelina (oljedådra) och jatropha. Det senare släktet är speciellt seglivat och rikt på frökapslar och har därför ansetts, inte minst i Indien, ha de bästa förutsättningarna i växtvärlden att bli en global råvara för biodiesel. Andra tror på tobaksplantan solaris.

”Inom Sky NRG arbetar vi också med olika förnybara källor. Solarisproduktionen kommer vi att göra kostnadseffektiv och konkurrenskraftig inom överskådlig framtid”,
säger Laroy.