Dåligt att inte stödja livsmedelsexporten

Besökte världsutställningen i Milano, inriktning jordbruk och livsmedel, 130 länder och några företag (bl a CocaCola) samt organisationer ställde ut. Trist att inget nordiskt land, bland världens rikaste och mest avancerade, ansåg det värt att delta.

Åtminstone Sverige, Norge och Finland borde ha intresse att visa upp sin växtförädling på kalla breddgrader. Danmark är redan en av världens största livsmedelsexportörer (bacon till England). Däremot ställer både Estland och Lituaen ut, mässan pågår under halvåret fram till sista oktober.

Finländsk livsmedelsindustri har drabbats hårt av det ryska importstoppet som ett svar på EU.s sanktioner. Sveriges tidigare och nuvarande landsbygdsministrar engagerar sig hårt för att öka livsmedelsexporten. Men staten krävde som vanligt att näringslivet ställer upp med hälften av totalkostnaden på ca 100 miljoner kronor.

Att livsmedelsindustrin i Sverige inte ser det företagsekonomiskt lönsamt att vara med är begripligt. Svenska staten borde väl då ha kunnat göra avsteg från det normala och betala mer än halva kostnaden för en bransch som skapar jobb på landsbygden. Sverige har ändå en rad livsmedel som går att sälja  där tullar och andra handelshinder tidigare satt stopp och nu långsamt tas bort.

Våra stora verkstadsindustrier bidrog glatt till finansieringen av deltagandet på världsutställningen för fem år sedan i Shanghai. Det blir intressant att se om Sverige uteblir också från Dubai år 2020. Min gissning är att verkstadsindustrin då ställer upp med halva kostnaden och resultatet är att den får statliga bidrag med andra hälften.

Det går faktiskt nattåg mellan Milano och Paris. Praktiskt jämfört med flyg, hann med kvällen i Milano och var ändå tidigt i Paris för besök på nästa spännande utställning, flygmässan på Le Bourget, som också handlar om vapen till stor del.