Butikerna måste ta emot elektronikskrot från 2014

Europa ska bli bättre på att samla in och återanvända elektronikskrot. Ett nytt EU-direktiv träder i kraft i dag.

E-avfall, det vill säga avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, är ett av de avfallsflöden som växer snabbast. Systematisk insamling och korrekt behandling gör det möjligt att återvinna till exempel guld, silver, koppar och sällsynta metaller i begagnade tv-apparater, bärbara datorer och mobiltelefoner.

“Det nya direktivet är ett tydligt steg framåt i fråga om miljöskydd och resurseffektivitet i Europa”, heter det i ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Målet med det nya direktivet är att från och med 2016 samla in 45 procent av all såld elektronisk utrustning. Från 2019 är målet 65 procent av all såld utrustning.

För närvarande insamlas bara en tredjedel av allt elektriskt och elektroniskt avfall i EU separat inom ramen för det dokumenterade systemet.

Medlemsländerna måste senast i februari 2014 ändra sin nuvarande lagstiftning och anpassa den till det nya direktivet. Konsumenterna kan då lämna smärre mängder e-avfall hos stora återförsäljningsbutiker, såvida inte befintliga alternativa system visar sig vara minst lika effektiva.

>> Det nya direktivet finns att läsa här (pdf).