Bredbandstelefoni lockar inte i Finland

Till skillnad från de andra nordiska länderna har bredbandstelefoni, VoIP, inte slagit igenom i Finland.

I Finland har antalet VoIP-anslutningar aldrig överskridit 50.000 och nu håller antalet på att minska. I Sverige, Norge och Danmark fanns i slutet av 2011 minst 10 anslutningar per 100 invånare. 

Uppgifterna framgår av Telecommunication Markets in the Nordic Countries, en nordisk telejämföelse, som publicerades den 4 juli.

“En förklaring till det låga antalet i Finland är att mobilanvändningen här varit klart vanligare än i andra nordiska länder. I Finland har VoIP inte heller erbjudits som tilläggsprodukt till en bredbandsanslutningar, vilket förekommer i andra europeiska länder. Här har mobilen till stor del ersatt fasta abonnemang och intresset för att skaffa sig en ny fast anslutning via internet har varit litet, säger Jukka-Pekka Juutinen, sakkunnig på kommunikationsverket, i ett pressmeddelande. 

Den nordiska telejämföelsen (på engelska) kan laddas ner på http://www.ficora.fi/sv/index/tutkimukset/viestintavirastontoimiala.html