Nobelprisen – Sveriges omtvistade varumärke

Finlandssvensken Bengt Holmström får ta emot ett omtvistat Nobelpris i december.

Bakom all vetenskaplig prestige och generösa pengasummor döljer sig flera kontroverser och udda mönster kring Nobelprisen, Sveriges främsta varumärke.

Det är ett omdiskuterat Nobelpris som finlandssvensken Bengt Holmström tar emot ur kung Carl XVI Gustafs hand den 10 december i Stockholms Konserthus. Priset delades först ut 1969 med pengar från Sveriges Riksbank som året innan celebrerade sitt 300 års-jubileum genom att instifta priset, vars formella namn lyder ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne”. Det delas ut vid samma ceremoni direkt efter de ordinarie prisen i fysik, kemi, fysiologi/medicin och litteratur.

Peace, man. Det femte ordinarie priset i Fredens tjänst delas samtidigt på Nobels dödsdag ut i Oslo av Norges kung Harald. Det beror på att Sverige och Norge efter Alfred Nobels död 1896 fortfarande var i union med gemensamt kungahus, som upplöstes 1905.

Särskilt inom de naturvetenskapliga ämnena har priserna delats mellan flera mottagare. Ett helt dominerande mottagarland är ändå USA med ungefär två tredjedelar av pristagarna, där ju också Bengt Holmström är verksam.

Alfred Nobel blev med 85 patent en av världens rikaste män.

Alfred Nobel blev med 85 patent en av världens rikaste män.

Branding par excellence. Nobelpriset anses vara Sveriges främsta varumärke. När tidigare prismottagare agerar i helt andra sammanhang lägger medier över hela världen ofta in ”the Nobel laureate” i presentationen.

Trots att många andra priser världen över ger betydligt mer i pengar har Nobelprisen den klart högsta statusen. Vid första utdelningen 1901 var summan 15 782 svenska kronor i den tidens penningvärde, för att 2008 nå den högsta hittills, 10 miljoner kronor. Därefter har beloppet sänkts till 8 miljoner med tanke på Nobelstiftelsens ekonomi.

Geopolitik. Hittills har 883 individer tilldelats de fem ursprungliga priserna, därav 49 kvinnor. Av dem fick Marie Curie priset i fysik 1903 tillsammans med maken Pierre och ensam i kemi 1911.

Vidare har 26 organisationer erhållit pris, däribland internationella Röda Korset tre gånger. I samband med de båda världskrigen inställdes utdelningen av flera av priserna.

Hitler förbjöd tre tyska forskare under åren 1938–39, Sovjetunionen pressade författaren Boris Pasternak att avstå. Franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartre ville av principiella själ inte ta emot officiella utmärkelser. Nordvietnams chefsförhandlare Le Duc Tho avstod från sitt pris eftersom hans amerikanske motpart Henry Kissinger samtidigt skulle ta emot sitt 1973.

Ekonomipriset har tilldelats 78 personer, inklusive årets Bengt Holmström vid MIT som delar priset med likaså Bostonbosatte Harvardekonomen Oliver Hart som också forskat och lanserat teorier om kontrakt. Holmström blir den femte finländske Nobelpristagaren genom tiderna.

Henric Borgström Sverige

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!