Beredd på över­raskningar

Beredd på över- raskningar
Varuhuskoncernen Stockmann har under de senaste åren investerat kraftigt och har nu en omfattande försäljning i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. Stockmanns vd Hannu Penttilä räknar med att skillnaderna i försäljningen på de olika marknaderna balanserar upp varandra om konjunkturen vänder kraftigt nedåt på hemmaplan.
Varuhuskoncernen Stockmann har under de senaste fem åren genomfört det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

”Vi har förvärvat den svenska modekedjan Lindex, investerat cirka 200 miljoner euro i varuhuset i Helsingfors, och nästan lika mycket i det nya varuhuset i Sankt Petersburg. Dessutom har både Lindex och Seppälä fortsatt att expandera”, säger Stockmanns vd Hannu Penttilä.

Investeringstakten kommer nu att avta, främst på grund av att investeringsprogrammet är slutfört men även som en följd av de allt osäkrare ekonomiska utsikterna.

”I år har investeringarna minskat med cirka 100 miljoner euro jämfört med fjolåret, och de fortsätter att avta. För tillfället har vi inget stort varuhusprojekt på gång. Inom varuhusgruppen finns däremot utvidgningsplaner, till exempel för varuhusen i Tammerfors och Hagalund i Esbo.”

Hannu Penttilä säger att det väsentliga nu är att få de genomförda investeringarna att börja producera resultat.

”Detta är ingen kvartalsaffärsverksamhet, utan det är tänkt att investeringarna ska verka långsiktigt”, säger han.

Jubileum nästa år

Stockmanns VD Hannu Penttilä

”Det största orosmomentet i dag är Sverige, där utvecklingen i mode­handeln i år har varit dramatiskt svag."

Stockmannkoncernen firar nästa år sitt 150-årsjubileum, sedan handelsmannen Georg F. Stockmann från Lübeck övertog den affär han redan från tidigare hade förestått vid Salutorget i Helsingfors.

En slags kärna i koncernen är fortfarande det stora Helsingforsvaruhuset, men i dag har Stockmann sammanlagt 16 varuhus i Finland, Estland, Lettland och Ryssland. Det senaste tillskottet är ett varuhus i Jekaterinburg långt österut vid Ural.

”Under det senaste decenniet har vi investerat mycket i Ryssland och i de baltiska länderna”, säger Penttilä.

Varuhusgruppen är Stockmanns kärnrörelse, och står för närmare 60 procent av koncernomsättningen som i fjol uppgick till strax över 1,8 miljarder euro.

I varuhusgruppen ingår också Akademiska Bokhandeln, Hobby Hall och onlinehandeln stockmann.com. De två övriga affärsområdena är modekedjorna Lindex och Seppälä.

 

Ökning i Ryssland. Varuhuset i Sankt Petersburg är beläget i köpcentret Nevsky Center, som i sin helhet ägs av Stockmannkoncernen. Av lokaliteterna i fastigheten är cirka hälften uthyrda till utomstående affärer och kedjor.

Ryssland står redan för en tredjedel av volymen för varuhusgruppen och för en sjättedel av hela koncernen, om man räknar med Lindex och Seppälä.

Via Lindex och Seppälä är koncernen närvarande också i andra länder. Lindex har franchising-affärer i bland annat Island, Arabemiraten och Saudi-Arabien. Lindex har också egna affärer i bland annat Polen, Tjeckien och Slovakien.

Lindex öppnade nyligen en butik i Reykjavik. Ett tecken på att den isländska ekonomin håller på att repa sig är att flera hundra personer köade utanför butiken vid invigningen.

”Efterfrågan var så stor att personalen tillfälligt tvingades stänga dörrarna i väntan att nya varor flögs in från Göteborg”, säger Penttilä.

I Moskva saknas för tillfället ett flaggskeppsvaruhus, men Stockmann har fem varuhus i olika köpcentra i Moskvaregionen.

Hannu Penttilä konstaterar att det inte blir lätt att hitta en lämplig fastighet för ett eget flaggskeppsvaruhus i Moskva. Det är en fastighetsboom på gång i Ryssland, och det gör det svårare att få tillgång till lämpliga fastigheter inte endast i Moskva utan även i Ryssland i övrigt.

”För tillfället söker vi inte aktivt efter nya städer att etablera oss i, delvis på grund av boomen inom fastighetsbranschen i Ryssland. Resultatet av den senaste nyetableringen, i Jekaterinburg, som vi tog i bruk tidigare i år, har dock varit bättre än väntat. Men också i fortsättningen kommer vårt fokus till stor del att ligga på Moskva och Sankt Petersburg, där det ännu finns outnyttjade affärsmöjligheter”, säger Penttilä.

För Moskvas del är stadens nya ledning motvillig att godkänna nya projekt som ytterligare ökar trafiken i staden. Men det verkar klart, åtminstone för de närmaste årens del, att Ryssland representerar Stockmanns bästa tillväxtmöjlighet.

Till skillnad för Europa i övrigt ser den ekonomiska tillväxten ut att fortsätta vara stark i Ryssland. Penttilä har också varit nöjd med utvecklingen i de baltiska länderna under den senaste tiden.

”Både Estland och Lettland drabbades av svåra kriser 2009–2010, men under det senaste året har återhämtningen varit mycket stark.”

Det som har förvånat Penttilä är däremot den svaga utvecklingen i Sverige, där Lindex har en stor verksamhet.

Den svenska ekonomin har tills vidare utvecklats mycket starkare än de flesta andra i Europa. Penttilä bedömer att en orsak till att konsumtionen mattats av är att de räntehöjningar som genomförts i Sverige minskat konsumenternas köpiver.

 

Eurokrisen inverkar. Osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna har påverkat Stockmannkoncernens försäljning. Besvikelsen började sista kvartalet förra året. Fjolåret började väldigt bra, men sedan svek julhandeln förväntningarna.

”Det är möjligt att folk började vara försiktigare på grund av den begynnande eurokrisen. Dessutom inverkade också de höga råvarupriserna. Men det förekom också svårigheter med leveranserna: allt hann inte fram i tid. Och sedan dess har vi hela tiden legat lite efter det förväntade under detta år, även om resultaten ändå var positiva under andra och tredje kvartalet i år”, säger han.

Penttilä konstaterar att Stockmann fortfarande har positiva förväntningar för julhandeln och årets fjärde kvartal. Det stora frågetecknet är hur den allmänna konjunkturbilden och eurokrisen kommer att påverka konsumenternas förtroende för ekonomin, och hur detta återspeglar sig i julhandeln.

”Det största orosmomentet i dag är Sverige, där utvecklingen i modehandeln i år har varit dramatiskt svag. Den svenska marknaden backade med hela 8,7 procent i oktober jämfört med fjolåret. Lindex har lyckats ta marknadsandelar i Sverige, men eftersom marknaden som helhet krympte så mycket är det ingen stor tröst”, säger Penttilä.

Framöver är det de allt större frågetecknen som eurokrisen innebär för den finska ekonomin som förorsakar huvudbry för Stockmannkoncernes ledning.

Men genom att Stockmann har en möjlighet att avsevärt dra ner på investeringstakten under de närmaste åren, borde det ändå vara möjligt att säkra ett hyggligt kassaflöde för koncernen.

Janne Salonen ext

Karl Vilhjálmsson oto