Att hantera pengar är ingen medfödd egenskap

Illustration på personer som läser tidningen.

Många som tar steget in i vuxenlivet har dålig koll på sin ekonomi. Markus Nylund, lärare i samhällslära i grundskolan Norsen försöker få unga att vilja investera på börsen. ”De har något som inte kapitalförvaltare har: tid.”

En finländsk studie har hittat ett samband mellan ekonomiskt kunnande och den psykiska hälsan. Forskarna har i en kohortstudie följt 550 unga finländare från femton år fram till i dag då de är över trettio.

”Ganska många mår dåligt och ganska många upplever att de har dålig koll på sin personliga ekonomi. Det finns mycket att förbättra i det ekonomiska kunnandet”, säger Katariina Salmela-Aro, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Enligt henne borde föräldrar, rent handfast, lära ut hur man betalar räkningar. Hon tror nämligen inte att ungdomar förstår hur stor inverkan betalningsstörningar kan ha för framtiden.

”Många unga som tar klivet in i vuxenlivet har ekonomiska bekymmer och känner en ekonomisk stress, vilket i sin tur påverkar den psykiska hälsan. Goda ekonomikunskaper fungerar som en buffert.”

Sören Jonsson text

Läs hela artikeln i papperstidningen.