Också Sverige har strafftullar….

Undrar om president Trump påpekade Sverige:s och EU:s egna strafftullar när han hade besök av statsminister Löfven ? Vi har ju infört en mängd restriktioner mot stålimport, förra året t ex på varmvalsat stål 37 procent, alltså betydligt högre än de 25 procent som Trump planerar. Och än värre för grovplåt.

Men eftersom det då gällde att för oss att hindra Kinas stålexport till EU har väl det beslutet ”någon slags högre moralisk halt” än Trumps planerade tullar endera dagen.

Egen vinning brukar vara det egentliga motivet för strafftullar som mer högtidligt kallas att rätta till skadliga obalanser eller som Tullverket förskönande skriver ”av handelspolitiska skäl”. Just nu handlar det om ett 50-tal tullar mot en rad länder framför allt i Asien.

Kina är redan i färd med att stänga en rad äldre miljöskadliga stålverk vilket medför att exporten därifrån begränsas. Sverige gör naturligtvis rätt att fortsätta kämpa för frihandel trots att vi själva begränsar importen av en rad varor förutom stål.

xxx

Trump berömde i TV-intervjun för övrigt de goda förbindelserna mellan Sverige och USA under 200 år. Egentligen var det 235 år sedan de båda länderna tecknade det nya landets första handelsavtal.

Jag var med som TV-reporter i Washington när jubiléet firades 1983 då en stor svensk industridelegation uppvaktade president Reagans finansminister med det snarlika namnet Don Regan.

Den leddes av Hans Werthén i Electrolux åtföljd av bl a Curt Nicolin, ABB och Peter Wallenberg, Investor. De svenska direktörerna var tagna av stundens allvar och uppträdde som snälla korgossar.

Finansminister Regan fick syn på Peter Wallenberg långt bak i kön och det blev stora famnen mellan de två. Regan frågade om hur livet gestaltade sig nu året efter att fadern Marcus W avlidit.

Jag är övertygad om att ”Pirre”, som då betraktades som ett högst osäkert kort, vann i auktoritet och prestige gentemot sina svenska kollegor när de såg vänskapligt finansministern uppträdde mot honom.

 

Annonser