Assar Lindbeck avliden 90 år

Assar var Sveriges internationellt mest framstående ekonom. Jag intervjuade honom ett flertal gånger i radio och TV på Vetenskapsakademien i Stockholm, framför allt vid offentliggörandet av Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne. En anledning till att han själv inte fick priset var kanske att han under många år i praktiken utsett pristagaren.

Förra sommaren övergick vi till kubb, fr v Hans Tson Söderström, tidigare SNS och professor i nationalekonomi, Assar Lindbeck och t h Henric Borgström.

Assar lär på 1950-talet ha erbjudits att bli statsminister Tage Erlanders handsekreterare men tackade nej eftersom han hade en tid kvar i militärtjänsten. Tage frågade honom då om han kunde föreslå någon annan. Assar svarade att Olof Palme, aktiv i den internationella studentrörelsen kunde passa för jobbet. Tage Erlander svarade: Oh fan, är Palme socialdemokrat ?

Assar bröt ett par decennier senare med Socialdemokraterna på grund av löntagarfonderna. Mest känd för allmänheten blev han när Bildtregeringen bad honom lägga fram ett program för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen i början på 1990-talet. Jag brukade ofta fråga honom om hans sista av 113 punkter om bättre utbildade journalister blivit verklighet. Nej, var hans korthuggna svar.

Vid vår årliga krockettävling slog Assar mig så sent som vid 88 års ålder. Men sommaren därefter tog vi det lite lugnare och övergick till kubb. Då var vi mer jämbördiga…..