Anders Borg går vilse i framtiden

Var på finansministerns presskonferens i onsdags om budgeten. Fick i min hand en prognos för BNP, arbetade timmar, inflation, hushållens konsumtion för 2014 ända till och med 2017 – och med decimaler !

Visserligen sade Borg att både ”budget och prognoser är osäkra”. Flera gånger har jag på utfrågningar med honom ställt frågan varför han sprider gissningar hela fyra år framåt när finansen inte ens vet hur det går nästa år. Ingen vet ju, det har den pågående femåriga krisen visat.

Anders Borg brukar svara prognoser måste man göra för det kommande året för att utgifter och inkomster i budgetförslaget ska stämma. Men åren 2015, 2016 och 2017 ?

Även hans företrädare gissade lika friskt långt in i en okänd framtid. Eftersom Anders Borg tvingas medge att prognoser är osäkra borde han nästa gång istället visa väl tilltagna intervall och möjliga riktningar för ekonomin. Istället för som nu att BNP antas öka med 3,9 procent 2016, att ökningstakten minskar till 2,9 procent 2017 – och hushållens konsumtionsökning att ligga över 3 procent årligen.

Varför detta önsketänkande ? Hägringar ? Ingen har den minsta susning om de slår in, vare sig finansministrar eller Noelpristagare i ekonomi.