Åländsk high-tech från lilla Godby

Räddar liv. Från idylliska Godby på Åland levererar Optinova minimala slangar med ännu mindre håligheter till sjukhus världen över.

Åland lever inte bara av havet, chips och turism. Få vet att ögruppen även sysslar med medicinsk spetsteknologi som används världen över.

Mitt på fasta Åland, i en anspråkslös gul byggnad i idylliska lilla Godby tillverkar Optinova specialslangar för globala giganter inom den medicinska industrin, som i sin tur omsätter flera miljarder euro.

”Om du hamnar på sjukhus och får intravenös behandling är chansen en på tre att det rör sig om en slang tillverkad av oss”, säger vice vd Olof Malmström på Optinova.

Trots att sjöfart och rederier fortsatt ger levebröd åt mången ålänning, döljer öriket även marknadsledare inom högteknologi.

”Vi är inte allmänt kända eftersom de våra produkter inte syns, och då du känner av dem skulle du kanske helst inte vilja göra det. Ändå är lilla Optinova här i Godby en spelare på världsmarknaden”, säger Malmström,

Åland saknar storindustri, och havet erbjuder utkomst endast delar av året. Med en folkmängd på drygt 28 000 personer har invånarna tvingats att antingen grunda egna företag, eller också söka kunder över hela världen.

Fråga om liv och död. I produktionssalar som påminner om en kirurgisk operationssal tillverkas slangar och andra plastkomponenter för medicinskt bruk åt världens mest krävande köpare. För att minimera föroreningar i renrummen bär personalen speciella kläder och hårnät.

Vad exakt gör Optinovas 148 lokala anställda egentligen?
”Vårt kärnkunnande är att extrudera slang”, förklarar Malmström. Det vill säga tillverka slangar med genomgående tvärsnitt, som strängpressas.

Den upphettade råvaran trycks genom ett munstycke, en matris, för att skapa komplicerade profiler enligt kundens krav.

Håligheterna och tjockleken måste uppvisa en precision på upp till en hundradels millimeter. Därför bekräftas dimensionerna hos rören och tuberna med laser.

Avvikelser kan inte komma på fråga. Det handlar trots allt om slangar som används inom intravenösa kanyler, insulin- eller diabetespumpar och dialyskatetrar, det vill säga produkter avsedda att transportera vätskor som håller sjukhuspatienter vid liv.

Som avloppsrör? Optinova har flera tusen artikelnummer, och framställer både anpassade ultratunna slangar för prematurer och spädbarn, och produkter av grövre kaliber avsedda för vuxna.

”I princip kan man säga att vi sysslar med samma process som Uponor då de framställer avloppsrör, men dimensionerna och materialen är givetvis väldigt annorlunda.”

Bolaget tillverkar också skaft för elektrokardiologi, det vill säga katetrar för behandling av rytmstörningar i hjärtat, samt komponenter för preventivmedel och provrörsbefruktning.

Förädlingsvärdet hos produkterna är mycket högt, och årsomsättningen ligger på 17 miljoner euro. Bolaget tiger om rörelsevinsten, och hänvisar istället till ägaren, den åländska Eriksson Capital-koncernen.

Megatrend. Bolaget grundades 1971, och är idag en världsledande underleverantör av specialslangar för sjukvården. År 1994 beslöt man att renodla verksamheten och började satsa på medicinteknik. Det visade sig vara rätt drag, eftersom många inom jordens växande befolkning är både kapabla och villiga att betala för att göra sjukhusvistelsen drägligare. Malmström noterar att stålkanyler ännu är vanliga till exempel i Ryssland.

”Det är obekvämt att få dropp den vägen. Då levnadsstandarden stiger blir patienterna snabbt beredda att betala för en plastkanyl istället för att ha en nål i skinnet.”

Livsstilssjukdomar som diabetes och fetma driver tillväxten för Optinova.

”Tyvärr blir mänskligheten i snitt inte alls friskare då levnadsstandarden ökar. En åldrande demografi skapar större efterfrågan på våra produkter, och diabetes har blivit en folksjukdom även i Kina.”

Tillsammans med bolag som Scan Tube, som tillverkar plastslangar för industriellt bruk och leksakstillverkaren Plasto (artikel i nästa nummer) bildar Optinova ett åländskt plastkluster, som motvikt till rederi- och bank- samt försäkringsbranscherna.

Fakta om Optinova:
– Tillverkar och levererar måttbeställda plastkomponenter (halvfabrikat) till medicinsk-tekniska företag som monterar slangarna till färdiga produkter.
– Kunder över hela världen, över 99 procent av produkterna går på export.
– De viktigaste marknaderna finns i Europa, USA, Indien och Kina.
– Har en produktions- och säljenhet i Minneapolis, USA.
– Är den största arbetsgivaren utanför Mariehamn, större än Chips Ab (Taffel).

Torsten Fagerholm text
Bo Ingves bild