Affärsplan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Green Elk må stå för en sund livsstil, men är inte startat som ett företag dömt att föraktfullt kallas för ”lifestyle business”.

Därmed avses företag som med möda går runt, och som finns till främst för att möjliggöra ett okonventionellt sätt att leva. Du vet, små hotell och restauranger, i vilka de passionerade ägarna plöjer ner oräkneliga timmar i sitt anletes svett, för att vid årsslutet märka att ingenting blivit över.

Alltså måste Green Elk på något vänster slå till pengar.

Förr i tiden innebar detta att visa vinst; större intäkter än utgifter, låter bestickande enkelt. Numera är målet inte lika klart.

Om jag tänkt rätt beror den kortsiktiga vinstens minskade roll på att
utvecklingen inom tekniken och finanssektorn skapat förutsättningar att ta fram produkter och tjänster som från första stund riktar in sig på att ta hela världen med storm.

Internet är världsomspännande, människornas behov likriktade och finansiärerna har djupa fickor ur vilka nästa månads löner kan betalas, om de tycker företaget är på rätt väg.

Men så länge Green Elk bara ses som en idé, är det inte lönt att flörta med
riskkapitalister.

Stora ord och vidlyftiga planer räcker inte. Utöver en smart grundidé behövs det bevis på att idén fungerar, helst i form av en kundkrets, och åtminstone i form av en nöjd användarkrets

Teknik skadar inte, men är heller inte tillräckligt. Viktigare är att människorna bakom bolaget är de rätta: har kunskap, färdigheter och tillräckligt med eld i baken. Det här vet alla som besökt rummet bakom VC-dörren. För dem som inte vet hur det går till när idésprutorna möter investerare rekommenderas fyraminuters YouTube-snutten man hittar på ”Nikola Tesla VC”.

Håller Green Elk måttet? Inte ännu. Bevis att idén fungerar saknas. Förstås finns det investerare som kommer med i ett tidigt skede, men vissa grundläggande saker bör vara på koll: Konkurrenterna, affärsidén, personerna.

”Det finns inga konkurrenter” vill alla hävda, men bemöts i så fall av berättigad skepsis. I likhet med Sports Tracker, RunKeeper och Strava strävar Green Elk till att samla GPS-uppmätta rutter. Visst befrämjar Green Elk din hälsa, liksom Endomondo, Fitbit och Moves. Så ja, vi har konkurrenter.

Den gröna älgens motto, att uppleva världen med smart muskelkraft, visar det som särskiljer oss: nyfikenheten, inte rekordivern, inte hälsoångesten.

Hälsan är dels en förutsättning för, dels en följd av upplevelserna. Visst blir du enklare frisk, stark, snygg, glad och grön av att bete dig som en Green Elk, men det är allt bara biverkningar.

Det centrala är upptäckandets glädje. Vi samlar, behandlar och presenterar data för att inspirera dig till nya upplevelser. Vi stöder din planering och hjälper dig besvara frågorna ”vart” och ”med vem”.

Ur dina egna insamlade rutter kan vi åskådliggöra komponenterna för planeringen av en lyckad resa: Hur varierar din hastighet? Hur långa är dina etapper? Hur länge räcker dina matpauser? Vilken tid tar rumsterandet innan du kommit iväg på skidor, till fots, med kajak från det att du nått startplatsen med cykel, bil, tåg, förbindelsebåt?

De intuitiva svaren på de här frågorna har visat sig vara fenomenalt vilseledande, medan klockslagsförsedda kartor över tillryggalagda rutter är hett samtalsmaterial mellan cykel-, paddel- och vandrarkompisarna.

Affärsidén: Facebook köpte WhatsApp för 19 miljarder dollar och finska Moves för ett förmodligen mindre belopp, utan dokumenterad intjäningsmodell.

Idrottskläder, utrustning, resor, övernattningar och elektronik säljs årligen för miljarder och åter miljarder, så lyckas vi fånga uppmärksamheten hos den växande gruppen av folk som vill röra på sig, har vi en penningstinn målgrupp.

Människorna: Bland grundarna har vi vissa luckor i expertisen. Här jobbar jag på för att hitta duglig förstärkning. En mycket erfaren CTO har jag funnit; nu behövs en lika tung VP Marketing med Brand Management som expertis.

Nu blir utmaningen att hitta rätt ordningsföljd och tidpunkt för de olika stegen. Hur bra ska vår webbsida vara innan vi gör den tillgänglig? Vad måste vår app kunna innan vi lägger den på App Store och Google Play? Hur snabbt kan vi utvidga mängden kodare och community-byggare? Var hittar vi dugligt folk, och hur balanserar vi mellan att slå på trumman, och att snickra bättre trummor?