Affärsmagasinet Forum stärker dagstidningarnas näringslivsbevakning

År 2015 levererar Affärsmagasinet Forum artiklar åt Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Österbottens Tidning, med mål att ge läsarna mera djup och bredd i näringslivs- och innovationsbevakningen. Forum levererar en större texthelhet i veckan, både intervjuer och analyser – unikt material som vi producerar enbart för HSS Medias och KSF:s Medias dagstidningar.

Artiklarna handlar om intressanta personer och fenomen i Finland samt Norden: inspirerande berättelser om entreprenörer och personer som nått höga positioner, deras väg dit och vilka tankar och idéer de nu har om framtiden.

Forum anser att Svenskfinland är betjänt av fler rollmodeller, samt höjd allmänbildning beträffande näringsliv och innovationer. I Svenskfinland rapporteras för lite, och ibland för ytligt, om företags-, national- och privatekonomi. Läsarna är ofta hänvisade till finska eller rikssvenska medier, för att kunna hänga med i utvecklingen.

Forum vill höja allmänbildningen, både hos äldre och yngre generationer, och inspirera entreprenörer genom att lyfta fram människor på väg uppåt i karriären – både unga företagare och inflytelserika beslutsfattare.

Är du en prenumerant på HBL eller VBL så kan du bekanta dig med den första artikeln, publicerad lördagen den 3.1. Det är en exklusiv intervju med entreprenören och IT-investeraren Christoffer Häggblom, som byggt upp en gedigen verksamhet med egna händer, sedan unga år.

http://hbl.fi/nyheter/2015-01-03/702221/han-handplockar-de-digitala-fynden
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/49663

Historia
Forums rötter sträcker sig till 1880, och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp. Speciellt viktig är Mercator: tidskrift för Finlands näringsliv, en allmänekonomisk tidskrift som grundades av Amos Anderson. Anderson fungerade som utgivare under flera årtionden (tidningen verkade 1906 – 1971), och Mercator var ett av hans huvudlivsverk.

Forums mission
Affärsmagasinet Forum är Finlands enda svenskspråkiga tidskrift som bevakar ekonomi, börs, teknologi, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstilsartiklar och expertkolumner. Vi erbjuder läsmaterial med tuggmotstånd, och håller ett populariserande grepp för att engagera den bredare allmänheten (och för att inte upplevas som svåra och tekniska).

Då samhälls- och privatekonomin krisar ökar läsarnas intresse för ekonomisk journalistik, som beskriver vitala samhälleliga samband. Men medierna följer dessvärre konjunkturen: de skär ner, trots att allmänheten vore betjänt av bättre ekonomisk rapportering, analys och debatt. Trots frånvaron av konsekvent mediebevakning, och även om ekonomi knappt lärs ut i skolorna, förväntas vi fatta allt fler viktiga ekonomiska beslut, spara för framtiden och pensionen, starta företag och konsumera klokt.

Näringslivs- och teknikbevakning på svenska är en domänfråga för Svenskfinland. Kunskapspolarisering är också en rättvisefråga. De välbevandrade inhämtar information från många källor, medan de dåligt pålästa riskerar att kritiklöst svälja information som styrs av säljarens intressen.

Därför vill Forum erbjuda näringslivs- och teknikrelaterat material till en större publik.

Torsten Fagerholm
Chefredaktör