Affärsbokskanon

Kan du din Peter Drucker? Eller har du någon annan husgud inom affärslitteraturen, vars böcker du tycker att alla borde känna till? Med de orden börjar en väckelsesång, som i lätt omvandlad form gjort karriär som snapsvisa.

Kaj Arnö tar ett steg tillbaka in i den analoga kunskapsvärlden via bokklenoder samt impulsköp.

Kaj Arnö tar ett steg tillbaka in i den analoga kunskapsvärlden via bokklenoder samt impulsköp.

Fast när det gäller affärslitteratur är det fråga värt om det alls existerar någon kanon som ”alla” Forum-läsare borde känna till. Det fanns en tid då alla finlandssvenskar läste Fänrik Ståls sägner i skolan; här är nu mitt försök att förteckna god affärslitteratur med potential till hög ranking också på minsta-gemensamma-nämnaren-listan.

Startup-klassiker. Idén om en kanon för affärsböcker är jag inte ensam om; det finns ett antal bra listor på nätet. En bra förteckning med finlandssvensk upphovsman är Mårten Mickos ”Best business books for a startup CEO”. Den finns på schoolofherring.com, och enklast hittar du den genom att googla på listans namn. Mårtens lista fokuserar – som namnet säger – på ledarskap inom startup-bolag, varvid böcker som Innovator’s Dilemma av Clayton Christensen och Crossing the Chasm av Geoffrey Moore förstås är med.

I den första ”måste-läsa”-avdelningen finns också böcker som angår mer eller mindre alla Forumläsare, allihop med krävande arbete inom organisationer av diverse art. Peter Druckers kärnfulla klokskaper gäller samtliga ledare och kunskapsarbetare, så även boken The 7 Habits of Highly Effective People. Den lättlästa The No Asshole Rule av Robert Sutton ger oss verktyg att hantera och kringgå besvärliga kollegor.

Fler rättesnören. Om Mårtens måste-läsa-lista är sexton böcker lång, har läs-gärna-listan över femtio böcker. Av dem vill jag speciellt lyfta fram de tre klassikerna How to Win Friends and Influence People av Dale Carnegie, The One Minute Manager av Blanchard & Johnson och Getting to Yes av Fisher & Ury & Patton. Ingen av dem är specifik för startup-företag eller IT. Listan har underhållande böcker, såsom The Tipping Point av Malcolm Gladwell – en faktabok om hur små förändringar i samhället kan blir avgörande, samtidigt som de sker plötsligt och oväntat. Underhållande är även romanen The Circle, en modern variant av typ 1984 av Orwell eller Du sköna nya värld av Huxley, en dystopi i Google-Facebook-Apple-tider.

Måttstock för geniknölar. Webbsajten Quora aggregerar insikter i ett format där publiken får ställa frågor och diverse auktoriteter (självutnämnda och verkliga) besvarar dem. En sådan lista är frågan ”What books should entrepreneurs read?” (även länkad från Mårtens sida). Vill du läsa den, beakta då att Quora kräver att du registrerar dig och skapar en profil. Det här kostar inte pengar men nog tid.

På denna lista hittar du delvis samma böcker som på Mårtens lista: Blue Ocean Strategy, Rework, The Lean Startup, böcker av James Collins, Steven Blank, Ben Horowitz, Guy Kawasaki, Richard Branson. Också böcker med idéer till självhjälp: Getting Things Done av David Allen och The 4-Hour Workweek av Tim Ferriss. Och böcker som gnuggar geniknölarna: The Black Swan eller The Impact of the Highly Improbable av Nassim Nicholas Taleb eller Predictably Irrational av Dan Ariely.

Auktoritativa verk. Låt mig tillägga några personliga favoriter jag inte hittat på dessa listor. Startupland av Mikkel Svane handlar om Zendesks väg från Danmark till börsnotering på Wall Street. Writing Successful Business Proposals av Richard C. Freed hjälper dig skriva bra offerter. Führen, Leisten, Leben av Fredmund Malik är ett med tysk grundlighet författat standardverk om ledarskap, tidsplanering, målsättning och livsbalans.

Rolf Dobellis böcker om tankefällor tar fasta på lärdomar som Nassim Nicholas Taleb, Dan Ariely och Daniel Kahneman (han med Thinking, Fast and Slow) forskat fram. De första 52 tankefelen, ur veckospalter i Frankfurter Allgemeine, förpackades i Die Kunst des klaren Denkens, och följande 52 i Die Kunst des klugen Handelns. Frank Naumanns Die Kunst der Diplomatie beskriver ”tjugo regler för mjuka segrare”.

Tunnsådd svensk norm. Ont samvete har jag över att inte ha förtecknat svenskspråkiga affärsböcker. Richard Normann, Kjell Nordström och Karl-Erik Sveiby läste jag i tiden med behållning, men i ärlighetens namn har inga nämnvärda svenskspråkiga affärsböcker blivit lästa under detta årtusende.

Mitt mål är att i denna spalt ge läsimpulser i form av direkta referenser till många böcker. Några anspråk på allmängiltighet gör jag givetvis inte. Däremot vill jag ge läsaren en impuls att bidra med sina egna åsikter, på Affärsnätverket Forum. Vilka böcker missade jag? Vilka standardverk inom just din bransch borde var och en läsa? Dela med dig på Linkedin! http://bit.ly/1dj7SYa