ackumulator

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Ackumulator kan syfta på:

  • Ackumulator (processor) – ett särskilt processorregister i äldre och enklare processorer där varje beräkningsresultat från den aritmetisk-logiska enheten mellanlagras, exempelvis varje delsumma vid summering av en talföljd
  • Ackumulator (elektricitet) – en kemisk spänningskälla som går att återställa
  • Ackumulator (hydraulik) – en trycklagringsreservoar där icke komprimerbar hydraulisk vätska hålls under tryck med hjälp av en extern källa
  • Ackumulatorlok – ett lok som drivs av elmotorer som får ström från ackumulatorer
  • Ackumulatortank – värmeisolerad tank som fungerar som varmvattenbuffert
  • Ackumulator AB Jungner – tidigare svenskt numera franskt företag för tillverkning av nickel-järnbatterier
  • Kumulativ
  • Förgreningssidor

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 29 21 april 2005 4 maj 2021 35 880
fi 0 0
en 0 0
de 0 0

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q256626

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022