7,8 procent arbetslösa i januari

Antalet arbetslösa i Finland var 203 000 personer i januari, vilket är 12 000 färre än för ett år sedan. Men bland unga ökar arbetslösheten.

Det visar Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Det relativa arbetslöshetstalet i januari var 7,8 procent, jämfört med 8,2 procent i januari 2011. Bland män var arbetslösheten 8,6 procent och bland kvinnor 6,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, det vill säga 15–24-åringar, var i januari 20,4 procent, vilket var 1,3 procentenheter högre än i januari året innan.