(40) DI:s expert och aktieguru redaktionens påhitt

Affärstidningen Dagens Industri har varje dag många initierade artiklar om börsbolag och samhällsekonomin. Problemet är att de ofta kryddas med gissningar från någon amatör som blivit upphöjd till ”expert” för att locka till läsning. Det visar sig vara tidningens egna journalister som utnämner varandra till experter. Jag är också expert på aktier bland många tiotusentals andra. Men vi är bara experter på vad som har hänt fram till idag. Ingen är expert på framtiden, inte ens framtidsforskarna. Se bara på hur hastigt uppdykande coronavirus kullkastar skrivbordskontruktionerna. Dagens Industris högfärd är inte bara harmlöst fjanteri. Överallt möter jag aktieintresserade som på allvar tror att redaktörerna i Stockholm, de som numera ytterst sällan hinner besöka företag ute i landet, verkligen är experter på vad som kommer att ske på kort, medellång och lång sikt. Under de senaste månaderna har jag vid sidan av industribesök talat och varit utfrågare på aktiemöten under rubriken ”Därför tror jag inte på prognoser”, i Missionskyrkorna i Vetlanda och Tranås, församlingshemmet i Hässleholm, Parken i Trelleborg, Trivselpunkten i Staffanstorp och snuddat vid ämnet om Ivar Kreuger på Gyldene Freden i Stockholm. Många är tyvärr vilseledda av ekonomijournalister, banker, fondbolag med dess påstådda experter, omväxlande kallade för aktiegurus. Jag tror på experter som installerar el, reparerar min ipad och många andra hantverkare. Men jag fortsätter att bekämpa spågummornas och -gubbarnas tyranni över rådgivningen som borde kallas vad det är – gissandet om svenska folkets sparpengar.

Affärstidningen Dagens Industri har varje dag många initierade artiklar om börsbolag och samhällsekonomin. Problemet är att de ofta kryddas med gissningar från någon amatör som blivit upphöjd till ”expert” för att locka till läsning. Det visar sig vara tidningens egna journalister som utnämner varandra till experter.

Jag är också expert på aktier bland många tiotusentals andra. Men vi är bara experter på vad som har hänt fram till idag. Ingen är expert på framtiden, inte ens framtidsforskarna. Se bara på hur hastigt uppdykande coronavirus kullkastar skrivbordskontruktionerna.

Dagens Industris högfärd är inte bara harmlöst fjanteri. Överallt möter jag aktieintresserade som på allvar tror att redaktörerna i Stockholm, de som numera ytterst sällan hinner besöka företag ute i landet, verkligen är experter på vad som kommer att ske på kort, medellång och lång sikt.

Under de senaste månaderna har jag vid sidan av industribesök talat och varit utfrågare på aktiemöten under rubriken ”Därför tror jag inte på prognoser”, i Missionskyrkorna i Vetlanda och Tranås, församlingshemmet i Hässleholm, Parken i Trelleborg, Trivselpunkten i Staffanstorp och snuddat vid ämnet om Ivar Kreuger på Gyldene Freden i Stockholm.

Många är tyvärr vilseledda av ekonomijournalister, banker, fondbolag med dess påstådda experter, omväxlande kallade för aktiegurus. Jag tror på experter som installerar el, reparerar min ipad och många andra hantverkare. Men jag fortsätter att bekämpa spågummornas och -gubbarnas tyranni över rådgivningen som borde kallas vad det är – gissandet om svenska folkets sparpengar.