Vinresa med skönhetsfläckar

blogg-vinresa

De vackra platanerna till vänster är döende, de till höger frodas än så länge vid den 24 mil långa Canal du Midi i Languedoc. En liten parasitsvamp stänger vattentillförseln inne i träden. Parasiten tros ha kommit till Europa med de ammunitionslådor av trä som amerikanska soldater tog med sig över Atlanten under andra världskrigets slut.

Det märkliga är att i stort sett bara platanerna längs kanalen som dör, några tusen varje år, hittills ca 15 000 av ca 42 000. Plataner längs vägarna i närheten överlever däremot. Myndigheterna sågar årligen ned ca 2 000 döda träd, röjer stubbarna och ersätter dem med nya plantor.

Canal du Midi är ett stort turiststråk med småbåtar. Den öppnades 1681 från Toulouse ned till hamnen Sète vid Medelhavet. Åt nordväst tar andra kanaler vid upp mot Bordeaux. Poängen var att slippa segla runt den tidens fientliga Spanien, istället via inhemska franska vattenleder direkt mellan Atlanten och Medelhavet.