Vilsna färdigheter

Kaj_telefon  webbVad bör gemene Forum-läsare kunna 2015, vad IT beträffar? Så där alldeles själv, alltså?

Frågan är inte lätt, och rentav lite provokativ. Stora chefer delegerar. Äldre (de som fyllt 40) kan och vill kanske inte hänga med i alla nymodigheter. Men man blir nog rätt hjälplös utan grundläggande färdigheter i att hantera den IT-dominerade värld vi lever i år 2015.

Det är inte heller bara fråga om att kunna. Det gäller också att vilja, och att ändra på gamla vanor. Och att bedöma när det är värt att ändra på de gamla vanorna.

Den tiden är förbi då det nya kunde bemästras till fulländning. Jag tänker med visst vemod tillbaka på tiden då jag kunde varenda funktion i min TI-58 (en programmerbar räknedosa från sent 1970-tal), eller lärde mig hela Multiplan (som kom före Lotus 1-2-3 som kom före Excel). En grundläggande färdighet av idag är att tuta och köra på lösa boliner.

En annan grundläggande färdighet är att kunna bedöma vilka boliner är värda din uppmärksamhet. Visst är Finland känt som ett teknikfrälst land, men inte heller vi har tid att dag ut och dag in uppgradera operativsystem, byta telekom-operatör eller ladda ned den senaste firmwaren för kameran som redan är ett år gammal.

Låt oss bena ut frågan om vilken teknik är värd att sätta sig in i. Vad lönar det sig att kunna, för vårt eget bästa? Och vad måste vi vara beredda att göra, för att inte vara andra till last?

En skuldtyngd fråga är svårare, så vi börjar där. Bör vi ha kalendern på datorn? Ska den vara synkad med telefonen? Ska den gälla både arbete och fritid? Ska arbetskalendern vara synlig för kollegerna? Ska mötesinbjudningar skickas enbart direkt till kalendern?

Någonstans i denna kedja av frågor kan svaret bli nej. IT ska i första hand betjäna dig. Det är inte du som ska lyda din dator. Att sätta upp ett fungerande system är komplext: Du har olika identiteter på arbetet och i fritiden. Olika användare har olika operativsystem. Kanske Google eller Apple inte vet att din mejladress skickas vidare till ett @gmail- eller Apple-konto, så inbjudan som kom i kryptiskt iCal-format i finsk tid blir manuellt fel inmatad i mellaneuropeisk tid.

Det uppstår ett oöverskådligt antal av identiteter, rättigheter och regler så att arbetskollegorna, familjen och övriga kontaktgrupper ska få tillgång till den del av din kalender du vill att de ser. Automatik är sällan automatisk. Tvärtom, automatik kräver åtskilligt handarbete och frågorna bör besvaras från fall till fall.

Vill du inte vara andra till last finns det något du enkelt kan undvika: Skicka aldrig oombett en Word-bilaga per mejl. Sådant är långt borta från den gemensamma IT-nämnaren 2015.

Om vi sedan vänder oss till den angenämare sidan, vad det lönar sig att kunna för ens eget bästa, blir det kanske ändå inte så angenämt som vi skulle hoppas. Visst är det kul att dela HDR-bilder med Instagram, att chatta med Det Hippa Unga Folket med de appar där de råkar finnas just nu och att ha känslan av kontroll över kontakter, kalkyler, föredrag, ritningar, fotografier, webbtjänster, appar, mobiler, skannrar och skrivare. Men vägen dit är lång och törnbeströdd. 

Jag sänker därför min ambitionsnivå till att påtala några enskilda törnen och några sätt jag tror de kan kringgås:

Utveckla din färdighet att lösa problem med KVG-metoden. Kolla Vänligen Google med kreativa sökord, före du slår huvet blodigt i väggen.

Uppgradera inte bland de första. Inte telefonen, inte datorn. Låt det komma två små uppgraderingar, efter en ny större version. Kolla först att någon annan i ditt läge kan synka sin kalender, använda skannern och skrivaren, göra det vanliga.

Kör med flera telekom-identiteter från olika operatörer. Sällan går de alla samtidigt omkull. Bredband hemma, 3G i telefonen är ett minimum. Kanske en 3G till i pekplattan? Ett extra SIM-kort för användning på landet skadar inte. Och reser du utomlands, lär dig att installera prepaid-SIM-kort. För 10 till 30 euro får du under en månad lika bra 3G-nät på Bali eller i Kalifornien som hemma, utan fakturaöverraskningar.

Gör säkerhetskopieringen enkel, så den blir av. Kopiera stora fotofiler på två externa HD:n. Lägg viktiga men mindre filer på två icke-nätanslutna HD-skivor och kanske Dropbox därtill. Skaffa dig goda rådgivare, men gör dig inte helt beroende av dem. Lär dig rädda enskilda av misstag raderade filer ur din backup, så du kan då det behövs.

Till sist: Köp en enkel skanner. De är faktiskt enkla nuförtiden. Min drygt årsgamla Canon P-150M väger 1kg och tar hopvikt mindre plats än en liter mjölk, men skannar dubbelsidigt och kvickt bort både färska kvitton och gamla högar med papper. Båda är sådant som man år 2015 lämpligen gör sig av med.

Kaj Arnö reflekterar över IT-trender ur ingenjörens, ekonomens och användarens synvinkel.