Den gröna ön Bornholm visar vägen mot fossilfritt

Bornholm visar vägen mot fossilfritt. Foto: Wikimedia commons

Fossilt måste kosta mer än förnybart för att folk ska övergå till en mer ekologisk konsumtion. Danska ön Bornholm har fungerat som ett framgångsrikt testlabb för energiomställning och har nu fått EU:s Responsible Island Prize.

Regeringens mål, att Finland ska vara klimatneutralt 2035, förutsätter att vi genomför en stor omställning från fossila bränslen till förnybara energikällor. Danmark har en motsvarande målsättning att minska landets fossila utsläpp med 70 procent till 2030. I EU-kommissionens gröna giv, som presenterades i december 2019, är ett av huvudmålen att Europa senast år 2050 ska vara en klimatneutral kontinent.

Många tvivlar på att de här målsättningarna är möjliga att förverkliga, men det finns flera småskaliga exempel som visat att en grön strategi, med många enskilda åtgärder, ger goda resultat både ekologiskt och ekonomiskt.

I slutet av april fick danska ön Bornholm, som har drygt 40 000 invånare och ligger 40 kilometer sydost om Skåne, ta emot EU-kommissionens nyinstiftade Responible Island Prize.

I prismotiveringen står att Bornholm har ökat sin andel av förnybar energiproduktion genom innovativ energiteknik, hållbara lösningar för miljö och socioekonomi, medborgardelaktighet och för att lösningarna kan kopieras till andra platser.

”Det här är ingen rik ö, den är en av de fattigaste delarna av Danmark. Om du frågar invånarna här varför de valt gröna alternativ kommer de att säga att priset avgjorde”, säger Bornholms borgmästare Winni Grosbøll i Horizon Magazine.

Johan Svenlin text

Läs hela artikeln i papperstidningen.