Varvsindustrin håller andan efter coronachocken

Carl-Gustaf Rotkirch, vd för Helsinki Shipyard, är överraskad över hur väl distansarbetet har fungerat under coronapandemin. ”Tack vare motiverade anställda har produktiviteten bibehållits, trots de annorlunda förhållandena”, säger han. Foto: Jukka Holopainen/Vapa Media

Coronaviruset slog knockout på kryssningsindustrin, men hos bilfärjorna är motståndskraften större. När Åbovarvet säger upp personal ser man ljusare på framtiden i Helsingfors och Raumo.

”Dagens kris liknar ingen annan. Aldrig förr har hela världens kryssningsflotta med över 400 fartyg stått stilla på en gång.”

Så säger tyska Meyer-varvens ägare Bernard Meyer i en videobriefing till de anställda tidigare i vår. Meyer, vars familjeföretag har skeppsvarv i tyska Papenburg och Rostock samt i Åbo, har perspektiv på industrin. Under sina 47 år i branschen har han hunnit uppleva oljekrisen 1973, attackerna elfte september 2001 och finanskrisen 2008–2009.

Coronapandemin skakar om världen på många sätt, men få branscher har slagits lika hårt som kryssningsindustrin. Slutna utrymmen där ett par tusen människor från olika länder umgås på en begränsad yta utgör en tacksam grogrund för smittspridning. Under vårvintern har vi nåtts av mardrömslika rapporter om fartyg där många passagerare insjuknat. Mest känt är Diamond Princess, som i över en månad var försatt i karantän i Yokohama. Över 700 av fartygets totalt 3 700 passagerare och besättningsmedlemmar smittades, medan 14 rapporteras ha dött. I ett tidigt skede av epidemin inhyste Diamond Princess världens största anhopning smittade utanför Kina.

Andra kryssningsfartyg har tvingats söka i veckor efter en plats att ta iland, när de fått kalla handen i hamn efter hamn. I det spända läge som pandemin gett upphov till har inget land velat ta emot en potentiell smitthärd – allt medan passagerarna ombord levt i ovisshet, fångna i sina hytter.

Nu ligger praktiskt taget all kryssningstrafik nere, åtminstone under försommaren. Många tror att det dröjer mycket länge innan branschen har återhämtat sig.

Den här exceptionella situationen påverkar också de finländska skeppsvarven, men på olika sätt beroende på inom vilka segment de jobbar. I Finland är det främst Meyers Åbovarv som specialiserat sig på stora lyxkryssare. Under våren har varvet tvingats förhandla om uppsägning av upp-emot 450 anställda, samtidigt som ytterligare 900 berörs av andra arrangemang som gäller arbetstider och arbetsuppgifter. Totalt uppgår varvets personal till 2 200 personer.

Ändå har Åbovarvet haft det väl förspänt med en orderstock som sträckt sig fram till 2025. Där ingår beställningar på sju fartyg från rederierna Royal Caribbean (tre fartyg), Carnival Cruise Line (två fartyg) samt från Costa Cruises och TUI Cruises.

Men de här kontrakten gjordes upp i en omgivning som var helt annan än dagens, och därför måste varvet vara berett att anpassa sig. I skrivande stund har ingen av beställningarna annullerats, men eftersom behovet av kryssningstonnage helt klart minskar, förhandlar varvet med beställarna om att skjuta fram leveranserna.

”När nya beställningar inte är att vänta på marknaden så är en ändrad tidtabell ett sätt att trygga sysselsättning på varvet under en längre period”, säger kommunikationschef Tapani Mylly.

Patrik Harald text

Läs hela artikeln i papperstidningen.