Vår basindustri överträffar sig själv igen…

basindustrin

Gångna helgen höll jag föredrag om Ivar Kreuger på Ångermanländska föreningens årliga surströmmingsskiva i Stockholm. Ivar Kreuger fick stor betydelse som industrialist i mellersta Norrland genom grundandet av SCA och via sina bankintressen också över Boliden som snabbt blev Europas största guldgruva i Västerbotten.

I måndags besökte jag Bolidens gruva Garpenberg nere i södra Dalarna tillsammans med en stor samling branschfolk inom stålindustrin. Brytning efter koppar började redan på 1200-talet, kanske redan på 800-talet, och gruvan är Sveriges äldsta fortfarande i drift. Den köptes av Boliden i mitten av 1950-talet.

När den i början av 2000-talet var på väg att bli uttömd på guld, silver, koppar och zink var framtiden högst osäker. En ny åder hittades under sjön och det var ett vågspel att gå vidare.

Det blev en lyckträff, beslut fattades 2011 och den nya gruvan invigdes 2014. Investeringen var på ca 4 miljarder kronor, en av de då största i landet. I stort sett halva investeringen betalades på ett enda år, den är sannolikt helt betald med årets vinst, även om metallpriserna sjunkit senaste månaderna.

Gruvchef i en kraftigt mansdominerad bransch är 42-åriga Jenny Gotthardsson som tidigare varit miljösamordnare vid gruvan.

I en tid när det surras om High Tech bör vi komma ihåg att basindustrin, gruvor, stål. papper och massa, kemi, är ledande köpare av automation. Jag minns när amerikanska konsulter på 1970-talet flög in på regeringens uppdrag och föreslog nedläggning av basindustrin. Istället överlevde den genom snabb förnyelse och utgör fortfarande basen för landets välstånd.

Nu ska gamla rasket rivas….Gamla gruvtornet översta bilden jämnas med marken i vår och blir landets största rivningsjobb. Nya guldgruvan nederst överträffar tidigare rekord.