Utländska investeringar ökade stort i Helsingfors

Antalet utländska direktinvesteringar i Helsingforsregionen växte i fjol med 200 procent. Det framgår av en rapport från Greater Helsinki Promotion.

För första gången har Helsingforsregionen slagit sina nordiska grannhuvudstäder vad gäller utländska investeringar. Det samma gäller utländska kapitalplaceringar i regionen.

De utländska direktinvesteringarna i Helsingforsregionen ökade i fjol med 200 procent jämfört med året innan. År 2010 var ökningen 18 procent. Utländska kapitalinvesteringar ökade med 143 procent.

Också när det gäller utländska företagsköp var Helsingforsregionen den enda i jämförelsen där antalet inte sjönk under perioden 2008-2011. Under 2011 skapade eller tryggade utländska investeringar 2000 arbetstillfällen i Helsingforsregionen, framgår av rapporten.

“Det är fint att se Helsingfors i toppen i den här undersökningen. Positiva nyheter känns extra bra efter förra veckans Nokia-nyheter, säger vd:n för Greater Helsinki Promotion Micah Gland, i ett pressmeddelande.

Enligt Gland är orsakerna till det ökade intresset för Helsingforsregionen tillgången till kompetens i världsklass och att det är lätt att bedriva verksamhet i området.

Enligt Gland lockar huvudstadsregionens attraktionskraft utländska investeringar till hela Finland.

“Att huvudstadens dragningskraft ökar är till nytta för hela landet. Och precis som många andra konstaterat den senaste tiden är Finland i akut behov av utländska investeringar, säger Gland.

Uppgifterna baserar sig på en rapport från Greater Helsinki Promotion, vars uppgift är att locka utländska investeringar till huvudstadsregionen. Rapporten mäter hur Helsingforsregionen klarar sig i jämförelse med grannhuvudstadsregionerna.