Uselt att de vältrar sig i sk-ten (36)

Gävleparet Berglin är mästerliga humoristiska ordvrängare i sina serieteckningar. Men trist att de i söndagens SvD inleder två av de fyra rutorna med rubriken sk-tjobbigt. Språkpoliser får väl överse med skämttecknare och satiriker. Och dessutom godkänner Svenska Akademiens ordlista SAOL ordet sk-t i några olika sammanhang. De mest framträdande gubbarna i Akademien lever ju inte heller upp till devisen ”Snille och Smak” som de stoltserar med. Andra offentliga personer som borde vara föredömen eller i någon mån stilbildande förorenar svenska språket helt i onödan. Några exempel på sistone: Socialdemokratiska partisekreteraren Lena Rådström Baastad när (S) hade kommit tvåa efter Sverigedemokraterna i en opinionsundersökning: ”Det är en sk-ttuff situation just nu”. Micael Dahlen, frifräsande professor på Handelshögskolan i Stockholm, ger nu ut en bok med titeln: ”Starkt kul – ingen kan bli perfekt men alla kan bli sk-tbra”. Däremot har jag inte sett att DN.s politiske redaktör Per Svensson, som nyligen försökte introducera ”p-ssliberal”, återkomma med den smutsbyken i spalterna. Förhoppningsvis får vi kanske se bot och bättring också hos de många andra framträdande opinionsbildare som vältrar sig i sk-ten.

Gävleparet Berglin är mästerliga humoristiska ordvrängare i sina serieteckningar. Men trist att de i söndagens SvD inleder två av de fyra rutorna med rubriken sk-tjobbigt. Språkpoliser får väl överse med skämttecknare och satiriker. Och dessutom godkänner Svenska Akademiens ordlista SAOL ordet sk-t i några olika sammanhang.

De mest framträdande gubbarna i Akademien lever ju inte heller upp till devisen ”Snille och Smak” som de stoltserar med. Andra offentliga personer som borde vara föredömen eller i någon mån stilbildande förorenar svenska språket helt i onödan. Några exempel på sistone:

Socialdemokratiska partisekreteraren Lena Rådström Baastad när (S) hade kommit tvåa efter Sverigedemokraterna i en opinionsundersökning: ”Det är en sk-ttuff situation just nu”.

Micael Dahlen, frifräsande professor på Handelshögskolan i Stockholm, ger nu ut en bok med titeln: ”Starkt kul – ingen kan bli perfekt men alla kan bli sk-tbra”.

Däremot har jag inte sett att DN.s politiske redaktör Per Svensson, som nyligen försökte introducera ”p-ssliberal”, återkomma med den smutsbyken i spalterna. Förhoppningsvis får vi kanske se bot och bättring också hos de många andra framträdande opinionsbildare som vältrar sig i sk-ten.