Torsten Fagerholm ny chefredaktör på Forum

Torsten1Torsten Fagerholm (31) har valts till chefredaktör för affärsmagasinet Forum med start i augusti. Fagerholm ersätter Patrik Lindfors som den 1 augusti blir kommunikationschef på Centralhandelskammaren.

Fagerholm konstaterar att Forum skall fortsätta erbjuda en skarp inblick i finlandssvenskt, finländskt och globalt näringsliv samt industri, samt fånga upp trender och aktuella händelser inom privatekonomi, börs, teknik och vetenskap.

– I dagens mediebrus är det allt viktigare att tilltala läsaren via ett analytiskt och vasst grepp, samt belysa den snabba förändringen som präglar yrkes- och studielivet. Forum skall bevaka hela Svenskfinland, tilltala yngre såväl som och äldre läsare, samt erbjuda djup och engagerande läsning med långt bäst före-datum, säger Fagerholm.

Torsten Fagerholm har jobbat med ekonominyheter i över sex år, senast på Bloomberg, världens största finansiella informationsföretag, och tidigare på bland annat YLE, vilket har gett honom en mångsidig inblick i hur mediabranschen fungerar.

Fagerholm kommer även att driva den professionella communityn Affärsnätverket Forum, på webbsajten LinkedIn, där läsarna kan diskutera angelägna frågor som berör arbete och yrkesliv. Med drygt 5000 medlemmar är nätverket ett av de största i Finland, och en av de största grupperna med svenska som språk på hela LinkedIn. Forum arrangerar också seminarier kring aktuella teman så att läsarna kan träffas och skapa kontakter.

Forum är Finlands ledande svenskspråkiga affärsmagasin. Tidningen riktar sig till beslutsfattare och experter, och bevakar näringsliv, industri och forskning med en upplaga på 11000 exemplar i tryckt form samt distribution via digitala kanaler.

Forum ägs av ett antal finlandssvenska ekonom- och ingenjörsföreningar och Föreningen Konstsamfundet. Redaktionen är centralt belägen på Mannerheimvägen 18 i Helsingfors. Läsekretsen består i huvudsak av ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer.