The Left Can’t Meme

Hatsymbol. Pepe the frog memen (i rocken) var ursprungligen politiskt neutral men blev så starkt associerad med rasistiska och antisemitiska skämt att vissa grupper räknar den som en hatsymbol. Bilderna som faller ur rocken är mem från pro-Trump forum.

Internetmem är den digitala ålderns skämt, karikatyrer och politiska pamfletter. De muteras snabbt och sprids ännu snabbare. Men vad för de med sig när de blir politikens budbärare?

Internetmem finns i många olika former och definieras mer av sitt spridningsmönster och miljö än av sin form. Det kan vara en video, en bild, en text eller ett tema. Då man talar om mem syftar man dock oftast på ett skämt som består av en bild med text på. Bilden och/eller texten ändras sedan alltefter för att bättre klä skämtet eller uttrycka ett nytt budskap, och samma mall återanvänds ofta tusentals gånger då memskaparna strävar efter att hitta nya vinklar på memen. Vissa bilder lever bara några timmar, andra hänger med många år.

De är ofta vardagliga, satiriska eller provocerande. Ibland kommenterar de nyheterna eller den allmänna diskussionen i den gemenskap de skapas och delas inom, oavsett om det är ett specialiserat forum eller samhället som helhet. Mem refererar ofta till andra mem och går därför inte alltid att förstå utan att vara insatt.

Internetskämt med slagkraft. I grunden är de flesta mem tomma mallar som användarna fyller med budskap. Memet sprids bara om det resonerar med människorna den når. På så sätt anpassar memen sig till sin miljö med att muteras för att spegla dess användares preferenser och humor. Budskapet som bärs av ett lyckat mem kan berätta mycket om åsikterna inom samhörigheten den sprider sig i.

Mem skapas självständigt av enskilda internetanvändare, men det finns även specialiserade forum där mem skapas och delas. Sådana sidor finns till exempel på Reddit, 4chan och Instagram. I samband med att internetkulturen och de sociala medierna normaliserades övergick mem från att vara en internetnisch till att bli en iögonfallande del av digital kommunikation. Denna övergång medförde att memen ändrade ställning från att enbart reflektera sin miljö till att vara med och skapa den.

Trots att de ofta bara är internetskämt, har mem en allvarlig slagkraft då det kommer till hur snabbt de kan nå massorna. Utöver snabba fnissningar är mem, särskilt då ett skämt lever med länge, ett väldigt effektivt sätt att framföra ett perspektiv eller åsikt till stora människoskaror. Mem kan allvarligt skada ryktet hos personer eller bolag, och i vissa fall fungerar de som sätt att mobilisera folkmassor, leda bojkotter eller föra informationskrigsföring.

Första memande presidenten. Det finns mem som handlar om det mesta, och det finns oändligt med mem på alla sidor av det politiska spektrumet. Under det senaste årtiondet har internet och sociala medier fått en central plats inom den politiska kommunikationen. Botnets, riktade annonser och troll har banat vägen för många olika propagandamaskinerier att hitta fram till apparaterna i våra fickor.

På nätet kan sanningen verka som hägring i en öken av desinformation, och att säga något först kan vara viktigare än att säga det rätt. Men vare sig något händer eller inte, existerar eller inte, så kommer det antagligen att göras mem om det. I vissa fall görs det med en klar agenda, men oftast mera för skämtets skull. Mem kan rentav bli frontfigurer för olika rörelser. Pepe the frog-memen (se illustrationen) blev en symbol för rasister i USA men används i dagens läge även som symbol för motståndsrörelsen i Hong Kong. Antagligen kommer några av vår tids mest ikoniska bilder att vara mem.

På många sätt fungerade Donald Trumps valkampanj som en katalysator och testkanin för dynamiken som den nya spelbrädan för med sig. Presidenten har kallats “the first memeing president” av sina egna anhängare till följd av att politiska mem delats i hans namn på sociala medier. Det innebär inte nödvändigtvis att presidenten själv skapar dem. Den okonventionella presidenten har gett upphov till massvis med mem från både högern och vänstern, men är den första presidenten som så aktivt interagerar med memen och människorna bakom dem på sättet han gör. På vita husets “Social media summit” i juli fanns det memskapare med på gästlistan.

Det sätt på vilket Trump-kampanjen använde sig av memskapare som resurs var nytt. Genom att uppmana samt dela politiska mem lyckades de uppvigla högerlutande memskapare till att producera riktade flodvågor med mem som kritiserade bland annat Hillary Clinton och CNN. Då memskapare samarbetar på det sättet kan de potentiellt överrösta allt annat och täppa till informationskanalerna.

Otto Björkman text

Mem

Ordet mem skapades ursprungligen som en kulturell motsvarighet till biologins gen. I allmänspråket används internetmem och mem framför allt om en viss sorts skämt och bilder som sprids i sociala medier.

På engelska talar man om meme, på svenska heter det mem. Ordet böjs ett mem, memet, flera mem, memen och uttalas med långt e-ljud.

Källa: Mediespråk

 

Läs hela artikeln i papperstidningen.