Testar blockchain i Sibboskogarna

Patrik Ingman är ny supply chain director (direktör för leveranskedjan) på Arla Oy.

I vilken mån råder marknadsregler i mejeribranschen, med tanke på subventioner?

Allmänt brukar stöd förvrida, men i regel fungerar mejerimarknaden. Stöden är strukturerade så att man får mer stöd i mellersta Finland (där cirka 80 % av produktionen sker) och i norr, medan produktionen minskar i söder. Det är ett politiskt beslut, vi anpassar oss till rådande regler.

Hur känns EU:s ansträngda handelsrelationer med Ryssland av i dag?

Ur affärssynvinkel skulle vi föredra öppna gränser och friare handel, men vi har anpassat oss till situationen. Vår stora konkurrent blev hårt drabbad i Finland. En våldsam mängd mjölk som tidigare gick på export måste finna en ny marknad, det påverkar också oss på den finska marknaden.

Är det en tillfällig trend med växtbaserade gamla råvaror i ny tappning?

Vi, liksom den övriga mejeribranschen, följer läget med spänning. Trender kommer och går, vissa förblir. Havreprodukter är ingen direkt nyhet, men de har kommit fram mer på sistone. Vi jobbar för att erbjuda ett attraktivt sortiment och funktionsdugliga eller ansvarsfulla förpackningar.

Finländare äter alltmer fett, smör och grädde?

Samtidigt som konsumtionen av färskmjölk sjunker i hela Norden, cirka 4 % per år i Finland, så tilltar efterfrågan på produkter med högre fetthalt. Konsumtionen växlar mellan olika produktkategorier, vi följer utvecklingen samt försöker skapa nytt.

Det talas allt mer om dolt socker bland annat i yoghurt?

Konsumenter är alltmer medvetna om vad produkter innehåller, och vi har minskat sockermängden i vår yoghurt från 13 till 10 gram för cirka tre år sedan. Mjölken har sitt eget socker, cirka 5 gram utav kolhydraterna, resten tillkommer via sylt. Det pågår segmentering enligt konsumenter specifika individuella behov.

Växer suget efter havremjölksprodukter, också till exempel i skolor?

Det är numera svårt att få tag i direkt statistik om volymer, butikskedjorna vet bättre. Det är klart att havre har vuxit mycket och får alltmer hyllutrymme, men totalandelen är ännu inte alltför stor. Det existerar en statlig subvention för skolors mjölk.

Varför är den finska efterfrågan på ekologiska mjölkprodukter så låg jämfört med Danmark och Sverige (utav Finlands årskonsumtion på 2 miljarder liter mjölk är bara 60 miljoner ekologisk)?

Danmark är nordisk etta, Sverige tvåa, följda av Norge och Finland. I Finland har vi länge haft möjlighet att producera organisk mjölk, men efterfrågeutvecklingen var inte så stor vi som hoppades för några år sedan. Ser man flera år tillbaka så har produktutbudet ökat, konsumenterna är mer medvetna och selektiva. Det är en utmaning att hitta stora volymprodukter inom detta segment i Finland, det handlar mer om specialiserade produkter för mindre gruppers behov.

Hur minska svinn i logistikkedjan?

Den globala statistiken är tuff, en tredjedel av global livsmedelsproduktion går till spillo. I de mer utvecklade länderna skapas svinnet i växande grad i butiker och hemma hos konsumenten. Vi jobbar systematisk för att minska svinnet och optimera flödet. Nyckeln till framgång är samarbete och att koll på detaljerna. Vi använder oss av prognoser som beaktar produktens egenskaper, kundens orderbeteende, produktionsrytmen, buffertlagret och leveranstiden. En av de viktigaste punkterna är kommunikation oss människor emellan. I fjol klarade vi av att minska svinnet med cirka 40 % på vår anläggning i Sibbo.

Arlas marknadsandel i Finland är cirka 20 % inom mjölk. Ser ni utvecklingspotential?

Andelarna varierar mellan olika produktkategorier. Vi vill växa genom att möta konsumentens behov och via olika produktlanseringar, men branschen är tuff och konkurrensen hård. Nyligen lanserade vi 100 % träbaserade mjölkförpackningar och fullständigt återvinnbara yoghurtbägare av kartong.

Ni har experimenterat med blockchain och förstärkt verklighet (augmented reality) på era förpackningar?

Vi var det första livsmedelsbolaget i världen som använde blockchain, ett småskaligt försök som vi undersöker hur vi kan utvidga. Det är inte så ofta som amerikanska medier snappar upp vad vi gör här i Sibboskogarna. Vi lär vara det enda livsmedelsföretaget som har deltagit i Slush. Vår finska organisation är liten, men våra idéer förverkligas dynamiskt och snabbt. Man behöver inte alltid investera stort för att göra intressanta saker.

Ser ni risk för inflation inom begreppsdjungeln kring naturliga livsmedel, då tillverkarna bjuder över varandra?

I dagens stora infoflöde med delvis motstridig information är det inte lätt att ta fram relevanta uppgifter. Mjölkbranschen är i en relativt bra situation. Vi håller oss till fakta och vill vara transparenta. Vi vill prata ärligt och öppet och tror att konsumenterna är så väl medvetna att de inte går att lura.

Torsten Fagerholm text