Svenskt självmål: stor import av olje- och koleldad elkraft

Tillbaka i Sverige efter resor till och från  södra Afrika och Sydostasien i 28 graders värme och sol nästan jämnt.

Här på Drottninggatan i Stockholm på väg till regeringskvarteren där lejon i cement med snö på manen blockerar för eventuella vettvillingar.

Några hundra meter bakom mig sitter fullt med politiker som är medskyldiga till största tänkbara miljöförstöring – allt enligt deras eget språkbruk, enorma utsläpp av koldioxid i onödan.

Jag går in på Svenska Kraftnäts kontrollrum (svk.se) och kollar förbrukning och handel av elkraft mellan länderna kring Östersjön.

Efter kl 8 i morse importerade Sverige elkraft från Danmark för 1 716 megawatt (MW), huvudsakligen producerad via eldning av kol och olja. Dessutom 76 MW från Tyskland.

Och det är svårt att tro att det är sant, men ibland importeras brunkolseldad elkraft från Polen, via den ledning där vi normalt exporterar vår egen ”rena” elkraft.  Igår morse drogs oljekraftverket i Karlshamn i Blekinge igång, reserv upp till 500 MW.

Hur har då våra politiker försatt oss i denna miljöförstöring genom att det uppstår en ”brist” över 2 000 MW en kall vinterdag ?

Jo, två aggregat på vardera 600 MW i kärnkraftverket i Barsebäck stängdes i förtid 1999 och 2005, totalt 1 200 MW hade de kunnat producera idag och varenda kall vinter under mer än dussinet gångna år.

Riksdagens beslut om speciell kärnkraftskatt har bidragit till att OKG:s ägare i Oskarshamn låtit bli att investera för fortsatt drift. 2015 beslutades om stängning av de två första aggregaten, bortfall i O1 nära 500 MW, O2 nära 620 MW (som planerades bli nära 850 MW), men inhiberades i och med stängningen.  Bortfallet i Oskarshamn därmed 1 120 MW (1 350 W).

Totalt minskad kapacitet genom svensk kärnkraftpolitik:  1 200 MW + 1 120 MW = 2 320 MW, motsvarande ”bristen” denna dag som täcks  med kol och olja.

Under varmare perioder hade de stängda aggregaten i drift istället kunnat exportera till Polen, Tyskland och Danmark. Då hade de stängt sina kraftigt miljöstörande olje- och kolkraftverk.

Alltså, självmål för Sverige ekonomiskt, men ännu viktigare: omfattande och bestående skada för miljön världen över.

Annonser