Sundholms bolag fixar Meckas sopor

Tusby-uppfinnaren Göran Sundholms förelag Mari Matic ska leverera världens största sopinsamlingssystem för fast avfall till i Saudiarabien. Sopsystemet installeras vid världens största moské, Masjid al-Haram, som just nu genomgår en omfattande utbyggnad. Moskéns yta ska växa med 400 000 kvadratmeter.

Det helautomatiska sopinsamlingssystem som Mari Matic nästa år installerar vid moskén klarar av att hantera 600 ton avfall om dagen. Soporna samlas in och transporteras via över 20 kilometer långa rörsystem till en sopstation, där de komprimeras i containrar och transporteras vidare till soptipp.

De första leveranserna av systemet inleds våren 2012 och hela anläggningen överlåts åt beställaren våren 2013.

Efter beställningen uppgår värdet på Mari Matics orderstock till 50 miljoner euro och bolaget räknar med att den fördubblas under loppet av nästa år.

Enligt planerna ska sopsystemet i ett senare skede utvidgas till att omfatta hela moskéområdet. För Vandaföretaget ger beställningen många nya arbetstillfällen.