"Splittrad marknad ökar risken för brott”

Annika Poutiainen

De senaste åren har många nya handelsplatser för värdepapper startats runtom i Europa. Men någon samordnad övervakning av handeln finns inte. Det här oroar Annika Poutiainen, övervakningschef på Nasdaq OMX Nordic.
”När marknaden är splittrad ökar risken för brott.”

De nya marknadsplatserna som tillkommit efter EU:s så kallade Mifid-reglering är också de skyldiga att övervaka handeln på sina marknader. Däremot är det ingen i Europa som i realtid har en överblick över hur orderböckerna interagerar med varandra, till exempel om det finns aktörer som försöker påverka priset eller försöker gömma stora volymer i marknaden. Det här är en fråga som Poutiainen varit engagerad i, och bland annat inför Europaparlamentet redogjort för sin oro.

”Insiderhandel och marknadsmanipulation är mycket enklare när marknaden är så här splittrad. Då är det lättare att gömma sitt agerande. Det skulle vara mycket skadligt för den europeiska marknaden om det avslöjades att det i flera år funnits en insiderring som kunnat agera fritt i brist på samordnad övervakning”, säger hon.

Det låga antalet börslistningar är ett annat problem som ofta diskuteras. Många icke-noterade bolag avskräcks av alla regler. Här försöker OMX vid behov bromsa myndigheternas alltför stora regleringsiver och ifrågasätta om föreslagna regler alltid är befogade.

”Särskilt efter finanskrisen finns en tendens att överreglera för att hantera problem och visa politisk vilja.”

För finska och svenska börsbolag gäller kvartalsvis rapportering, medan det i en del andra länder räcker med två gånger per. Här efterlyser Poutiainen flexibilitet.

”Särskilt för mindre bolag kunde två gånger per år räcka, och däremellan en lite lättare management report. Det vore viktigt att bolagen själva får välja vad som passar deras verksamhet. Vill vi få nya noteringar är det viktigt att det inte finns onödig administration. Fast även om reglerna ändrades skulle många troligen fortsätta med kvartalsrapportering som de är vana med.”

Patrik Harald, text
Karl Vilhjálmsson, foto

Läs hela intervjun i papperstidningen eller köp ett lösnummer i digital form här.