Sonera inför inrikestaxa i hela Norden och Baltikum

Teleoperatören Sonera lanserar en ny serie abonnemangpaket där inrikespriser gäller för all mobiltrafik i hela Norden och Baltikum.

Sonera Sopiva heter den nya uppsättningen abonnemang som ersätter Minun Sonera-alternativen som lanserades 2007.

“Sedan dess har folks mobilvanor ändrats mycket, särskilt när det gäller användningen av mobildata. Det är en orsak till att vi har beslutat se över våra verksamhets- och prissättningsmodeller. Tjänsterna byggs upp enligt kundernas användarvanor”, säger Marek Hintze, direktör för Soneras Mobile Service-enhet.

Enligt Statistikcentralen gjorde finländarna i fjol 4,7 miljoner jobb- och fritidsresor i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum.

“De sänkta priserna är ingen välgörenhet från vår sida, utan vi räknar med att den nya prissättningen ska leda till en kraftig ökning av mobilanvändningen utomlands, säger Hintze.

Operatörens årliga Trend-undersökning har nämligen visat att kunderna undviker mobilanvändning utomlands av rädsla för skyhöga räkningar. Det har särskilt gällt användningen av mobildata.

Inrikestaxa i Norden och Baltikum gäller enbart nya abonnemang, vilka är tillgängliga från den 8 augusti.