Försämrad konkurrenskraft oroar Teknologiindustrin

Teknologiindustrin räknar med att företagens omsättning minskar under hösten. Försämrad konkurrenskraft oroar.

Efter ett hyfsat första kvartal där omsättningen ökade, har utvecklingen inom den finländska teknologiindustrin vänt de senaste månaderna. Under perioden april–juni var orderstocken 16 procent lägre än under motsvarande period i fjol, visar Teknoloiindustrins enkät. Jämfört med årets första kvartal var orderstocken 5 procent lägre. Beställningarna ligger nu på en 40 procent lägre nivå än före finanskrisen 2008.

Inom Teknologiindustrins intresseorganisation är man oroad över den finländska konstnadskonkurrenskraften, som har försvagats jämfört med de närmaste konkurrentländernas. Enligt organisationen har produktiviteten inte utvecklats på ett önskvärt sätt.

“Av huvudbranscherna är det bara inom ICT-sektorn, samt inom planerings- och konsultbranschen en gynnsam utveckling har fortsatt”, säger Teknologiindustrins vd Jorma Turunen.

Den finländska teknologiindustrin sysselsatte i slutet av juni 301.000 personer plus cirka 15.000 sommarvikarier. År 2008 var antalet anställda 329.000.

>> LÄS MER HÄR (på finska)