Reepalus efterträdare

Tillbaka på bloggen efter sommaruppehållet:

Malmö hoppas på regeringens mer aktiva hjälp att styra strömmen av invandrare till andra kommuner för att lätta på trycket för skolorna, det sade Ilmar Reepalus efterträdare som Malmös finanskommunalråd – Katrin Stjernfeldt Jammeh – när jag idag intervjuade henne inför ett 100-tal medlemmar i Ekonomiforum, tidigare Nationalekonomiska- och Företagsekonomiska föreningarna i staden. Dock verkar hon försöka med mer milda tonfall/förslag än de som Reepalu och Göran Johansson i Göteborg tillsammans drev under många år  utan påtaglig framgång.

Katrin tror att hon klarar av att behålla kommunalskatten 20:94 kr under några år under förutsättning att inte regeringen minskar de olika statliga bidragen till staden.

Av Malmös 17,5 miljarder i intäkter kommer ”bara” 10 miljarder från de egna skattebetalarna, ca 4,4 miljarder från statliga generella bidrag, ca 0,7 miljarder från skatter och avgifter, resten ”övrigt”.

Katrin är tidigare skolkommunalråd och utlovade högre löner för lärarna ”efter förhandlingar”, i övrigt ska Malmös skolor förbättras genom att att skolornas personal ska få tydliga målsättningar och krav – mycket mer konkret blev det inte under halvtimmen.
x
Imorgon blir det debatt om Eslövs framtid med bland andra stadens egen son Erik Penser (bok-aktuell) och nya landshövdingen Margareta Pålsson.