Osäker tid framöver för ESS

Landets främsta forskningsprojekt ESS i Lund kanske måste frysas i brist på de sista miljarderna. Inom kort ska regeringens förhandlare, förre fp-ledaren Lars Leijonborg, redovisar resultatet. Det fattas två, kanske tre av de 14 miljarderna, för investeringen, plus eventuell fördyring,till detta kommer nästan en miljard i årlig driftskostnad.

Igår hörde jag Thomas Johannesson, förre rektorn för LTH, tekniska högskolan i Lund, om projektet.

Men det är väl bara ett förhandlingsspel, svenska regeringen måste väl hosta upp de sista miljarderna, blev min fråga.

Det är möjligt att projektet istället fryses om inte pengarna kommer fram, fruktar Johannesson.

I så fall blir det ett jättefiasko för svenska regeringen, som redan bundit sig för att betala ca en tredjedel. Danmark är näst störste investerare, däremot dröjer flertalet av de övriga femtontalet länder med att binda sig, särskilt de i södra Europa med brist på pengar.

Johannesson berättade att ESS i Lund ska få ca 30 gånger högre kapacitet än motsvarigheterna i Japan och USA att studera
vad all material egentligen består av. I ESS spjälkas materialet av neutroner som skickas in med näst intill ljusets hastighet.

I den mindre men ändå gigantiska grannen Max IV-laboratoriet för ca 3,5 miljarder kronor, som snart står klart, sker materialforskningen istället med röntgenstrålar.

Regeringen hoppas på att Storbritannien ska vara med och bidra med slutsumman. Hur som helst, att gå ut i valrörelsen med ett upphaussat världsledande forskningsprojekt som fryses för några enstaka miljarder gör att den borgerliga alliansen inte längre kan tala om Sverige som ledande forskningsnation – med tanke på hur många miljarder som rullat iväg åt andra håll med osäker effekt.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>