Ordens hemligheter del II

Gustaf Cederlund har jobbat med ordens makt att ljuga, manipulera och avslöja sanningen i drygt 30 år.

När du läser detta har du troligen ett tangentbord framför dig. Titta på översta raden – där finns tecken som @, &, %. #, £, $. De är inga nya påhitt. Gamla som gatan, ofta med en underfundig historia bakom.

Och själva tangentbordet – så djävla korkat att det borde förbjudas. Bokstäverna är placerade så att skrivandet ska gå så långsamt som möjligt. Tidiga skrivmaskiner hakade armarna i varandra om man skrev fort. Därför möblerade man om bokstäverna så att skrivandet gick så långsamt som möjligt. Människan är ett vanedjur som ogillar förändringar. (Jag lärde mig alfabetet genom att traggla bokstäverna på mammas skrivmaskin – efter ett råd från min bror – hatar honom).

Konkurs. Från den latinska frasen ”concursus creditorium” med betydelsen fordringsägarnas upplopp.

Kredit. Latinets credo betyder ”jag tror”.

Konjunktur. Begreppet anger graden av sysselsättning i näringslivet. Ordet konjunktur är latin och betyder sammanbindning eller förening. Begreppet började användas då man trodde att himlakropparnas positioner bestämde världens öde. Inför viktiga beslut rådfrågades astrologer om stjärnorna stod i ett gynnsamtläge, med andra ord: om stjärnorna intog den rätta konjunkturen.

Kommers. Handel, affärsverksamhet. Latinets comercium är uppbyggt av con, samman, och merx, handelsvara. Ordet merx återfinns även i Mercurius som var handelns och köpmännens gud. Vad som ter sig lite märkligt är att Mercurius var ficktjuvarnas och stråtrövarnas skyddspatron!

Karriär. Frasen ”i full karriär” hade från början betydelsen ”hästens häftigaste och snabbaste gångart, fyrsprång”.

Kompanjon. Från latinets con med betydelsen med och pan som betyder bröd. Kompanjon är alltså ”den man delar sitt bröd med”.

Konfiskera. Ta i beslag, dra in till staten utan full ekonomisk ersättning. Ordet är känt i svenskan sedan 1538 och kommer från latinets confiscare där con står för till, fiscus för kassa och betyder alltså ”indra till fiscus”. Fiscus var namnet på den romerska kejsarens egen kassa.

Netto och brutto. Latinets nitidus betyder ”skinande” eller ”vacker”. Ordet blev i italienskan netto, vilket där betyder ren. Termen används i handeln om själva varan utan förpackning. Svenskan lånade in ordet på 1600-talet, och det har även gett oss adjektivet nätt med betydelsen ”liten” och ”smakfull”. Egentligen är det samma ord som netto. Brutto kommer från latinets brutus, vilket betyder ”tung”, ”klumpig” eller ”dum”. I italienska används ordet brutto i betydelsen ”rå” eller ”smutsig”. Detta känner vi också igen i ordet brutal.

Option. Från latinets optio, betyder helt enkelt fritt val.

Ränta. Ursprungligen från latinets reddo som mycket riktigt betyder”jag ger tillbaka”!

Senaten. Ordet senil kommer från latinets senilis som betyder gubbaktig. Ett annat ord av samma stam är senatus, Senaten, de äldres råd som styrde i Rom innan Kejsartiden tog över.

Sparbössa. På medeltiden gjorde man sparbössor av trädet buxbom. Buxbom heter på latin buxus, och en dosa i detta material kallades buxis. Tyskarna lånade in ordet, som fick stavningen ”Buchse”. Ordet kom att användas både om sparbössa och om skjutvapen. Kanske berodde det på att sparbössorna kunde ha formen av ett rör med botten och lock och något påminna om ett vapen.