Ny tjänst sammanför företag och kunder – på svenska

En ny digitaltjänst har öppnats för företagare som vill marknadsföra sig till konsumenten som önskar service på svenska.

Företagssidan.fi leds av informationscentret Luckan. Enligt Sebastian Weckman, som är projektledare för Företagssidan.fi, får Luckan dagligen förfrågningar av kunder som söker företagare som ger svenskspråkig betjäning, till exempel restauranger, frisörer, rörmokare och så vidare.

“Vi vill svara på kundernas behov och hänvisa dem rätt. Med hjälp av företagssidan.fi ska det gå behändigt att hitta företagare och serviceproducenter som ger svenskspråkig betjäning.”

Företagssidan.fi riktar sig både till privatpersoner och till företag. Avsikten är privatpersoner ska hitta information om vilka företag som erbjuder svenskspråkig service, samtidigt som tjänsten erbjuder synlighet åt företagare som ger svenskspråkig betjäning.

Företagssidan.fi, som leds av Föreningen Luckan, är ett samarbete med Södra Finlands Företagarförening, yrkeshögskolan Arcada, KSF Media, Forums Företagarförening, Svenska Finlands Folkting, företaget Contenta och Kulturhuset. Projektet är en vidareutveckling av aktiviteten Luckandiplom, som delats ut till företag som en utmärkelse på god svenskspråkig service (http://luckan.fi/diplom).

Sajten är tills vidare enbart öppen för inmatning av företagsuppgifter, men öppnar inom kort också för allmänheten. Läs mer på foretagssidan.fi