Nordeaflytten: Sampo kan räkna hem röstmajoritet

Det krävs 2/3 av aktierna närvarande på bolagsstämman i Nordea planerad till 15 mars 2018 för att ett beslut om flytt av huvudkontoret ska gå igenom.

I den färska sammanställningen från augusti över de 20 största aktieägarna är Sampo överlägset störst med 21,3 procent av de totalt drygt 4 miljarderna aktier.

Sampo samlar säkert bankens egna fonder och större finländska ägare bakom sig: NordeaFonden 3,9 och Nordea Funds 0,9 procent samt pensionsbolaget Varma 0,7 procent, totalt närmare 27 procent av aktier och röster.

Om vi räknar bort närvarande småaktieägare och ser enbart till rikssvenska aktieägare som kan tänkas gå emot ett beslut finns pensionsbolagen Alecta 2,7 och AMF 2,1 procent samt Swedbanks aktiefonder 2,5 procent.

Därefter kommer tre amerikanska fonder: Black Rock 1,9, Vanguard 1,8 och Fidelity 1,6 procent. Amerikanska fonder brukar regelmässigt rösta nej via sina svenska advokater när det blir tal om omröstning på bolagsstämmor. Detta eftersom de till varje pris vill undvika stämningar från sina egna delägare hemma i USA.

Givet att också de svenska fonderna röstar nej är man uppe i cirka 13 procent. Därmed blir näste storägare Norwegian Petroleum Fund med 1,5 procent avgörande för den nödvändiga majoriteten på två tredjedelar.

Efter norrmännen kommer Nordeas huvudkonkurrenter i Sverige, Handelsbankens och SEB:s fonder med vardera 1,1 procent följd av de statliga svenska allmänna 1:a och 3:e pensionsfonderna med vardera 1 procent.

Men det är fel att automatiskt räkna med att svenska fonder röstar nej. I Stockholms finanskretsar finns en utbredd förståelse för att Nordea vill flytta till ett land med lägre avgifter och som redan beslutat att delta i EU:s bankunion.