Monumental självgodhet…..

Den kvinnliga polis med hund som med batong till synes alltför många gånger bankade på en berusad man har upprört många, senast skribenten som åstadkommit DN:s huvudledare idag.

Redaktören skriver om polisens ”självtillräcklighet” och ”självgodhet” och avslutar med följande: ”Polismyndigheten gör anspråk på att vara en lärande organisation. Det är den inte.”, plus några högstämda ord om journalistikens väsen.

Det är möjligt att polisen som myndighet gjort fel också när det gäller informationen om bankandet med batongen, vilket DN hävdar. Men att påstå att polismyndigheten inte är en lärande organisation är lika befängt som att hävda att DN inte lär sig av sina misstag, alla de fel som mest varje tidning innehåller.

Det är snarast så att den yrkesgrupp som har svårast att lära sig av sina misstag, framför allt att erkänna sina misstag, är just journalister. Särskilt vid uppenbara grövre fel dribblar ansvarige redaktören ofta med försök till bortförklaring i stil med: ”Vi har inte varit tillräckligt tydliga.” istället för det mer korrekta ”Jag har gjort mig skyldig till ett oacceptabelt fel.”

Lyssna på radions P 1 programmet ”Medierna” lördagar kl 11 eller repriserna söndagar kl 18, i nästan varje program hör vi journalister som gjort sig skyldiga till usel journalistik svänga sig, för en tid sedan just DN – apropå ”lärande organisation”.