Mobil drakmedicin Finlands chans

Shanghaibaserade entreprenören Jack Ilmonen ser stora möjligheter för Finland att erbjuda mobila hälsovårdstjänster till Kina.

Den kinesiska draken åldras: konsumtionen av hälsovårdstjänster ökar drastiskt i takt med de disponibla inkomsterna. Det skapar nya affärsmöjligheter inom allt från vård av hjärtbesvär (250 miljoner kineser), högt blodtryck, diabetes (en ökning på 30–60 procent på tio år), miljontals cancerfall och en möjlighet att minska barndödligheten på 30 av 1 000 födslar utanför storstäderna.

I de kinesiska storstäderna med 400 miljoner invånare börjar nivån på folkhälsan motsvara industriella länder medan provinserna (900 miljoner) ligger på u-landsnivå.

Den statliga hälsovårdsförsäkringen täcker 30–50 euro om året, vilket inte räcker långt. Hälsomarknaden i Kina omsätter cirka 400 miljarder dollar i året med en snabbt växande andel på 5 miljarder för IT-lösningar.

Landet har världens största mobilpopulation: över 1,2 miljarder abonnemang. Här kan länder som Finland erbjuda relevanta och kostnadseffektiva mobila hälsovårdstjänster och samtidigt skapa en språngbräda ut i den globala marknaden.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!