Färre nya företag under tredje kvartalet

Antalet nya företag minskade med nästan 25 procent under tredje kvartalet i fjol jämfört med motsvarande period året innan. Det visar siffror från Statistikcentralen.

Flest företag inledde sin verksamhet inom handeln. Ser man till landskapet startades flest företag i Nyland.

Antalet nedlagda företag ökade med 6,3 procent under andra kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Enligt Statistikcentralen inledde 5 447 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011. Motsvarande siffra ett år tidigare var 7 240, alltså en minskning med 24,8 procent.