Mindfulness främjar kreativitet – även i företagsvärlden

Kreativitetsboostare. Mindfulness minskar inte bara risken för utbrändhet, det kan även vara ett effektivt verktyg för att göra personalen mer initiativtagande och proaktiv. Detta är värdefullt särskilt i kreativa organisationer och uppstartsföretag. Bild: Mostphotos

Mindfulness är en växande industri. En färsk doktorsavhandling vid Hanken visar att medveten närvaro på arbetsplatsen minskar risken för sjukfrånvaro förorsakad av stress, samtidigt som mindfulness kan öka de anställdas engagemang. 

Catarina Ahlvik från Svenska handelshögskolan i Helsingfors hade år 2015 publicerat tre artiklar i företagsledning och organisation när hon ändrade inriktning. I stället för att slutföra sin avhandling i internationella HR-frågor började hon skriva på en ny doktorsavhandling. Inspirationen fick hon som gästforskare på Stanford av Chade-Meng Tan från Googles mindfulnessprogram Search Inside Yourself, ett program som i dag används av många framstående företag. Ahlvik disputerade i augusti med sin doktorsavhandling The Power of Awareness – Unlocking the Potential of Mindfulness in Organizations.

Efterlyser mänsklig hållbarhet. Catarina Ahlvik som har forskat i mindfulness i företagsvärlden ser mindfulness som ett verktyg för att förverkliga sig själv på arbetsplatsen.

Ahlvik har forskat i hur mindfulness kan användas som ett redskap i organisationer. Forskning har redan visat att mindfulness som ett välmåenderedskap minskar stress och risken för burnout samt förbättrar återhämtningen. Ända sedan 1970-talet har man använt sig av metoden Mindfulness-based stress reduction (MBSR), som har gett goda resultat inom hälsovården. Det är däremot mindre känt hur metoden funkar i företagsvärlden.

Mindfulness för mera initiativ och proaktivitet. I en studie valde Ahlvik ut fyra företag i Finland och 130 anställda på mellanchefsnivå fick testa på ett åtta veckor långt gemensamt program med meditation och mindfulness. I en annan studie fick forsknings- och utvecklingspersonalen på ett teknikföretag fylla i ett frågeformulär om mindfulness. Hypotesen var inte bara minskad stress, minskad risk för burnout och bättre möjlighet till psykologisk återhämtning, utan också mera initiativtagande av personalen. Bland de som deltog fanns nybörjare och längre hunna och programmet främjade medveten närvaro. Resultatet? Deltagarna konstaterades bli mera initiativrika och proaktiva på arbetsplatsen. Proaktivitet och initiativrikedom kombinerat med minskad risk för stressrelaterad sjukdomsfrånvaro låter som ett vinnande koncept för både arbetsgivare, arbetstagare och organisationen som helhet.

Varför blir arbetstagare som utövar mindfulness mera proaktiva och initiativtagande?

”Mindfulness bygger på självkännedom och att identifiera sina känslor och tankar. Förenklat kan man säga att den som utövar mindfulness kommer att leva mera i linje med sina känslor och gå i den riktning som passar personen bäst. När vi är på väg åt rätt håll så kommer vi också att vara mera initiativrika och proaktiva. Speciellt i en kreativ organisation är detta värdefullt, jag tänker på till exempel uppstartsföretag och forskning och utveckling. Det handlar om att identifiera möjligheter och dessutom välja att gå den vägen.”

Rätt håll, finns det en risk att arbetstagaren vill gå åt ett annat håll än arbetsgivaren? Eller att arbetstagarens värderingar strider mot arbetsgivarens?

”Delvis, många tar på sig sin jobbidentitet och stänger ute en del av sig själv när de stiger in på kontoret. Målet är en mänsklig arbetsplats där vi kan vara oss själva. En arbetstagare kan eventuellt via mindfulness märka att hen är på fel arbetsplats, men det är inte nödvändigtvis en dålig sak att märka att man på sin arbetsplats inte kommer till sin fulla potential. Medvetna individer vill dessutom ofta att deras arbetsinsats resulterar i något positivt, något annat än pengar. Vinstmaximering känns föråldrat. Man kan dra paralleller till placeringar, en medveten placerare vill inte ha endast maximal avkastning utan tänker också på vad kapitalet gör med vår värld. En medveten människa som arbetar för en organisation som inte bidrar med något positivt till världen kommer sannolikt inte att vara kreativ och initiativtagande på det sätt som arbetsgivaren önskar.”

Marina Nygård text

Läs hela artikeln i papperstidningen.