Mark ska växlas till euro senast 29.2

finska mark
Den som fortfarande har kvar finska mark har möjlighet att växla pengarna till euro fram till och med den 29 februari 2012. Därefter upphör Finlands Banks skyldighet att ta emot landets gamla valuta.

Finlands Bank löser in marksedlarna och -mynten till deras nominella värde. I många fall är dock samlar- eller affektionsvärdet högre än det nominella värdet.

Centralbankens skyldighet att lösa in finska mark gäller alla sedlar som getts ut 1945 eller senare, och den sista myntserien som användes innan euron infördes. Inlösensskyldigheten gäller även jubileumsmynt som präglats 1989 eller senare. När skyldigheten att lösa in mark upphört stängs Finlands Banks kundkassa i Helsingfors, uppger banken i ett pressmeddelande.

Beloppet av finska mark som fortfarande är i omlopp uppgår till ca 1,66 miljarder mark, som utgörs av sedlar för ca 740 miljoner, mynt för ca 590 miljoner och jubileumsmynt för ca 330 miljoner mark.

Finlands Bank rekommenderar att den som vill växla i första hand vänder sig till den egna banken. Man kan också höra sig för om inlösen av mark hos valutaväxlaren Forex.

Det är också möjligt att på egen bekostnad sända marksedlar och -mynt per post till Finlands Bank för inlösen. I så fall är den sista avsändningsdagen den 29 februari 2012 (poststämpelns datum).