Lysande reportage i SvD, men…..(35)

…men det finns en ofullständig mening ”SSAB i Luleå…. som tillsammans med Cementa och Preem är sämst i klassen när det handlar om koldioxidutsläpp.” Reportern Erica Treijs berättar dock sedan att SSAB, redan bland de främsta stålverken i världen när det gäller låga utsläpp, nu är på väg att tillsammans med LKAB och Vattenfall revolutionera framställningen av stål genom att via vätgasreduktion istället för kol erhålla vatten som restprodukt istället för koldioxid. Dessutom intressant skildring av ett hus i Skellefteå som är bortkopplat från elnätet och klarar sig helt själv genom hela kalla vintern med hjälp av solceller, där också egenproducerad vätgas är reserv. Ovanpå detta byggs utanför Piteå Europas största vindpark på land. Den har diskuterats sedan början av 2000-talet och ännu färdigställts till bara någon dryg tiondel av projektets storlek. Det föredömligt pedagogiska reportaget visar också hur seg beslutsprocess vi har, hos politiker, myndigheter och domstolar. Till det kan läggas att politiker från talarstolar överträffar varandra med nya mål, 2030, 2040, 2050…osv utan att ha en aning om det är tekniskt möjligt, därför tillyxade med jämna årtal. Jag reagerar dock mot den inledande meningen ”sämst” i klassen. Cementa med huvudverksamhet i Slite och Skövde tillhör troligen också de främsta i sin bransch när det gäller miljöåtgärder. Åtminstone saluförs klimatförbättrad betong, på 20 år har växthusgaserna minskat med 30 procent från den nya betongen. Och Preem vill investera ca 15 miljarder kronor i utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil för att förse världens stora fartyg med dyrare mer miljövänligt drivmedel istället för den billiga tjockolja som nu används och snart förbjuds. Utökningen av produktionen i ton kommer att öka utsläppen från Bohuslän men minska dem i världen på sikt. Men i Sverige har utbyggnaden redan försenats via överklaganden, domstolsbeslut som till en början var positiva. Nu har regeringen tagit hand om beslutet för att testa det emot Parisavtalet och andra miljöbeslut, också här tillyxade jämna årtal från konferensborden, bara diffust grundade på hoppingivande realistiska beslut ute i industrin. Det ska bli intressant att se om tidigare teknik- och kärnkraftentusiasten Stefan Löfven säger ja till omvälvande miljöåtgärder på riktigt. Men då krävs att han kör över miljöpopulister, som redan bundit sig vid nej till att Sverige ska bli världsledande i rening av tjockolja.

…men det finns en ofullständig mening ”SSAB i Luleå…. som tillsammans med Cementa och Preem är sämst i klassen när det handlar om koldioxidutsläpp.”

Reportern Erica Treijs berättar dock sedan att SSAB, redan bland de främsta stålverken i världen när det gäller låga utsläpp, nu är på väg att tillsammans med LKAB och Vattenfall revolutionera framställningen av stål genom att via vätgasreduktion istället för kol erhålla vatten som restprodukt istället för koldioxid.

Dessutom intressant skildring av ett hus i Skellefteå som är bortkopplat från elnätet och klarar sig helt själv genom hela kalla vintern med hjälp av solceller, där också egenproducerad vätgas är reserv. Ovanpå detta byggs utanför Piteå Europas största vindpark på land. Den har diskuterats sedan början av 2000-talet och ännu färdigställts till bara någon dryg tiondel av projektets storlek.

Det föredömligt pedagogiska reportaget visar också hur seg beslutsprocess vi har, hos politiker, myndigheter och domstolar.

Till det kan läggas att politiker från talarstolar överträffar varandra med nya mål, 2030, 2040, 2050…osv utan att ha en aning om det är tekniskt möjligt, därför tillyxade med jämna årtal.

Jag reagerar dock mot den inledande meningen ”sämst” i klassen. Cementa med huvudverksamhet i Slite och Skövde tillhör troligen också de främsta i sin bransch när det gäller miljöåtgärder. Åtminstone saluförs klimatförbättrad betong, på 20 år har växthusgaserna minskat med 30 procent från den nya betongen.

Och Preem vill investera ca 15 miljarder kronor i utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil för att förse världens stora fartyg med dyrare mer miljövänligt drivmedel istället för den billiga tjockolja som nu används och snart förbjuds. Utökningen av produktionen i ton kommer att öka utsläppen från Bohuslän men minska dem i världen på sikt.

Men i Sverige har utbyggnaden redan försenats via överklaganden, domstolsbeslut som till en början var positiva. Nu har regeringen tagit hand om beslutet för att testa det emot Parisavtalet och andra miljöbeslut, också här tillyxade jämna årtal från konferensborden, bara diffust grundade på hoppingivande realistiska beslut ute i industrin.

Det ska bli intressant att se om tidigare teknik- och kärnkraftentusiasten Stefan Löfven säger ja till omvälvande miljöåtgärder på riktigt. Men då krävs att han kör över miljöpopulister, som redan bundit sig vid nej till att Sverige ska bli världsledande i rening av tjockolja.